Melyik faj legyen az év hala 2011-ben?

Melyik faj legyen az év hala 2011-ben?

A Magyar Haltani Társaság a természetes vizek haltani vizsgálatával foglalkozó kutatók, valamint a velük összefogó, vizeinkért és halainkért tenni akaró személyek közös szervezete. Társaságuk célja a kárpát-medencei természetes vizek halaira irányuló faunisztikai, ökológiai, természetvédelmi és halászati kutatások ösztönzése, az eredmények és tapasztalatok közkinccsé tétele, a természetes vizek halállományának megóvása és jobbítása. Feladatuknak tekintik továbbá a témával kapcsolatos ismeretterjesztő munkát, valamint a kulturális hagyományok és a magyar haltani szaknyelv ápolását.

A tudós társaság minden évben kiemelt figyelmet szentel egy halnak.

A Magyar Haltani Társaság az arasznyi méretet elérő nyúldomolykót (Leuciscus leuciscus) választotta az év halának 2010-ben. Ezüstös pikkelyű, őshonos halunk neve onnan ered, hogy lekerekített orra, akár a nyúlé, kissé ráborul alsó állású szájára.

A Pireneusoktól Kelet-Szibériáig megtalálható, de nagyobb számban csak az élénkebb sodrású dombvidéki patakokban és folyókban él. Tavainkban és alföldi folyóinkban hiába keressük, ugyanis szaporodásához kavicsos-sóderes aljzatot igényel, ahol fejlődő ikráira folyamatosan oxigéndús vizet szállít a sodrás.

A 2010. év hala a nyúldomolykó

Még nem számít ritkaságnak az igényeinek megfelelő élőhelyeken, de az áramláslassító duzzasztók építése és a vízfolyások fokozott szennyvízterhelése veszélyezteti. Erre is tekintettel a nyúldomolykót 2009-ben a nem halászható (horgászható) halfajok közé sorolták, és első adandó alkalommal várhatóan megtörténik védetté nyilvánítása is.

Melyik faj legyen az év hala 2011-ben?

2010-re még Magyar Haltani Társaság határozott arról, hogy melyik faj legyen az év hala. Ezután azonban már csak javaslattal kíván élni, a döntést a nagyközönségre bízza, közölte szerkesztőségünkkel Dr. Harka Ákos, a társaság elnöke. Az egyesület honlapjának (haltanitarsasag.uw.hu) Vizek és halak című oldalán három, hazánkban őshonos faj közül választhatnak az oda látogatók. A fajok képe alatt található szavazógombok segítségével bárki véleményt nyilváníthat. Az év hala címet az a faj nyeri el, amelyik 2010. december 31-ig a legtöbb szavazatot kapja.

A megadott linken lehet szavazni a következő 3 halra:

Sujtásos küsz (Alburnoides bipunctatus)
Réticsík (Misgurnus fossilis)
Kősüllő (Sander volgensis)

Írta: Polyák Csaba
Forrás és képek: Magyar Haltani Társaság hivatalos honlapja http://haltanitarsasag.uw.hu

Kommentek
Partnerek
Kiemelt partnerek:
Média partnerek: