Sinkár tó / Kis-tó, Nagy-tó

Az egész Észak-pesti és cserháti régióban nem található a Sinkár-tóhoz fogható kiterjedésű és szerencsés fekvésű állóvíz. A Sinkár-tó földrajzilag a Csővári-Rögök, a Nagy-Szór tömbje és az Ecskendi hegytömbök ölelésében fekszik. Számos különleges növény- és madárfaj él a tavon és környezetében. A tározó 1987-es kialakulása óta szinte háborítatlan az élővilág, és ez vonatkozik a benne élő halakra is. Próbahorgászatok során kapitális 15-20 kg-os csukák, 10 kg fölötti süllők, 50 kg fölötti harcsák és 15 kg fölötti pontyok kerültek kifogásra.

Mindezen természetesség megőrzése érdekében alakítottunk ki egy olyan horgászrendet, amely a legnagyobb mértékben megőrzi a tó természetességét és háborítatlan élővilágát. A tóban még mindig megtalálható egy gémeskút maradványa, a régi idők emlékére. A tó rendeltetése víztározás és árvízcsökkentés, üzemi vízfelülete 88 hektár. Északról a Mátyás-völgyi-patakkal egyesült, a Sinkár-patak táplálja. Összefolyásuk a víztározótól párszáz méterre található. A tó medre rendkívül változatos mélységű, (2-8 méter közötti) a sekélyebb részeken a víz felszínét néha szinte teljesen beborítja vidrakeserű fű, melynek virágai nyáron rózsaszín gyertyaként emelkednek a víz fölé.

HELYI HORGÁSZREND
Érvényes:

2024. március 1-től a 2024. horgászévre
a Sinkár-pataki víztározóra
(víztérkód: 13-008-1-1)

Kedves Horgásztárs!
Üdvözöljük a Sinkár-pataki víztározón. A Sinkár-tó Horgász- és Vízisport Egyesület
(továbbiakban: Egyesület) által 2019-től hasznosított vízterület helyi horgászrendje
egységes formában kerül kiadásra, mint a területi jegyek elidegeníthetetlen
melléklete. A halállomány védelme, őrzése és gyarapítása, a vízi és vízparti
környezet megóvása, fenntartása közös érdekünk, ezért a jövőben is számítunk
segítő magatartásukra. Tisztségviselőink és munkatársaink nevében is jó
egészséget, sok szabadidőt és szép horgászélményeket kívánunk az újabb
szezonra!
Sinkár-tó Horgász- és Vízisport Egyesület elnöksége, tisztviselői
A vízterületen való horgászati tevékenység folytatásához éves vagy napi területi
jegy váltására van lehetőség.
Területi jegyet váltani csak érvényes horgász regisztrációval, Magyar
Horgászkártya (kivéve gyermek, külföldi és a turista állami jeggyel rendelkező
horgászok), érvényes állami horgászjegy és fogási napló vagy turista állami
horgászjegy birtokában lehet. A területi jegy az erre jogszabályban kötelezettek
esetében (a külföldi horgászok által kiváltható „külföldi” jegytípus esetében
egyesületi tagság nem szükséges) kizárólag 2024. évi igazolt MOHOSZ szervezeti
egyesületi tagsággal rendelkező horgász számára adható ki és az fényképes
személyazonosító okmánnyal együtt érvényes. A Magyar Horgászkártya sikeres
kézbesítéséig a horgász személyi profiljába feltöltött Magyar Horgászkártya
elektronikus változata is igazolásul szolgál.
I. Általános szabályozási előírások
1. A horgász a horgászat megkezdése előtt köteles megismerni és a horgászat
során betartani a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII.
törvény (Hhvtv.) és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII.29.) VM rendelet
(Vhr.) rendelkezéseit, a MOHOSZ által kiadott Országos Horgászrendet
(OHR), valamint a jelen helyi horgászrend (HHR) szabályait.
2. A HHR tételes jogszabályi hivatkozásokat nem tartalmaz, így horgászati
szabályai - külön hivatkozás vagy szigorító MOHOSZ szabályozás hiányában
- a Hhvtv. és a Vhr. aktuális horgászati szabályaival együtt értelmezendőek. A
jelen horgászrendben külön nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó
hatályos jogszabályok és az OHR rendelkezéseit szükséges betartani.
3. A horgászat megkezdésének és gyakorlásának alapvető feltételei közé tartozik
az érvényes horgászokmányok, valamint egy arcképes személyazonosító
igazolvány megléte és azok a horgászhelyen történő mindenkori biztosítása,
ellenőrzéskor felmutatása.
4. A területi jegyhez vásárolható kiegészítő jegyek kizárólag az adott területi
jeggyel el nem érhető, előre meghatározott többletszolgáltatások, vagy többlet
horgászati lehetőségek biztosítására adható ki. Ezen szolgáltatásokat a HHR
vonatkozó részeinél tételesen is szerepeltetjük.
5. Az Egyesület előírásai alapján a horgász köteles a területi jegyet és
elidegeníthetetlen mellékleteként a HHR-t nyomtatott formában vagy egy arra
alkalmas elektronikus eszközre lementve magánál tartani.
6. A területi jegy vásárlásával a horgász polgárjogi szerződést is köt a jegy
kiadójával, s ennek keretében hozzájárul adatai hatályos jogszabályoknak
megfelelő, célhoz kötött kezeléséhez.
7. A horgász a horgászat kezdete előtt jogosult, egyben köteles a területi jegyen
szereplő vízterület aktuális horgászati információinak megismerésére is.
További információszolgáltatás az Egyesület honlapján (www.sinkarto.hu),

valamint a közösségi oldalain, a halőrháznál és a halőri tájékoztatás útján
valósulhat meg.
8. Amennyiben szabálytalanságot tapasztal, vagy a vízterülettel kapcsolatos
bejelentést tenne, hívja a HHR végén olvasható telefonszámok bármelyikét.
II. A területhasználatra és környezetvédelemre vonatkozó előírások
9. A tározó keresztgátjain, műtárgyain, a táblával megjelölt területeken,
valamint a külön eseti hirdetményben meghatározott egyéb területeken,
partszakaszokon horgászni tilos.
10. A horgászat csak a számokkal (jelenleg: 1-42) megjelölt horgászhelyeken
lehetséges.
11. A tározót megközelíteni és elhagyni a tározó északi oldalán - a Csővár és
Acsa közötti út mellett - található halőrház felől engedélyezett.
12. A víztározó partján gépjárművel történő parkolás a horgászati céllal
érkező vendégek részére biztosított. A vízparton parkolni csak
párhuzamosan lehetséges, a horgászhelyre beállni tilos. Az autó és a
vízpart között tartandó minimális távolság 10 méter.
13. Nem horgászati céllal érkező vendégek a vízterület partjára nem
hajthatnak be, kivéve a halőrök vagy a vezetőség eseti engedélyével.
14. A horgászat megkezdése előtt a horgásznak a halőrházban található
„beíró füzetbe” rögzíteni kell a nevét, horgászkártya számát, a horgászat
megkezdésének idejét, illetve a horgászhely számát. Távozáskor a
horgászat befejezésének időpontját, valamint az elvinni kívánt hal faját és
tömegét.
15. Az általános parti horgászatra engedélyezett szakaszokon az érkezés
sorrendjében bármely szabad hely elfoglalható abban az esetben, ha az ott
lévő szemét eltakarítása megtörtént. Foglalt hely horgász általi létesítése tilos.
A parton elhelyezett készségek, felszerelések a horgászhely átmeneti
foglalására sem használhatók. Jelzés esetén azokat a halőr köteles felelős
őrzésre átvenni és az így szabaddá tett horgászhely az általános szabályok
szerint elfoglalható.
16. Csónak csak a halgazdálkodásra jogosult külön engedélyével az alábbiak
szerint használható:
▪ csónakos horgászatra kizárólag biztonságos csónak használható
mentőmellény viselése mellett.
• csónakos horgászatra csak az éves területi jeggyel rendelkezőknek, évi
4 alkalommal van lehetőség a hivatásos halőrrel előre egyeztetett
időpontban, az alábbiak szerint
• a beírókönyvben a horgászat dátuma mellett fel kell tüntetni a
csónakos horgászatot,
• a csónakos horgászat semmilyen esetben sem zavarhatja a parton
horgászó horgásztárs tevékenységét,
• a csónakos horgászat előtt, illetve közben tilos az alkoholfogyasztás,
ittasan csónakba szállni és abban tartózkodni szigorúan tilos.
17. A horgászat során maximum 2-4 személyes sátor állítására van
lehetőség, melynek felállítása csak előzetes egyeztetés alapján történhet
úgy, hogy a horgászkészségek és a sátor közötti terület és/vagy vízparti
út átjárhatóságát nem akadályozza.
18. A horgászhelyen, illetve a horgászat során a természet védelmének szabályai
értelmében a horgászati tevékenységen túl tilos a helyi élővilág állapotának,
minőségének bármilyen megváltoztatása, zavarása, a víz szennyezése és a
szemetelés bármilyen változata. A természeti és az épített környezet
megóvása, a tisztaság fenntartása a használók kötelessége, kártérítési
felelősség vállalása mellett.
19. A horgászat közben keletkezett szemetet a horgászat befejezését követően
minden horgász köteles haladéktalanul elszállítani. A kihelyezett gyűjtők mellé

a szemét lerakása tilos. Szemetelésnek minősül a cigarettacsikk és a szotyola-
maghéj, a rágógumi, valamint a használt damil eldobása is.

20. A horgászhelyen megfogott hal konyhai feldolgozása, előkészítése az
állati hulladékok kezelésére vonatkozó előírások betartása mellett a
hivatásos halőrrel történt egyeztetést követően engedélyezett.
21. Tüzet gyújtani csak az arra vonatkozó szabályok betartásával, a vízparttól
minimum 6 méteres távolságban az e célra kiépített helyeken lehetséges,
csak akkor, ha tűzgyújtási tilalom nem került elrendelésre. Élő faanyag
tűzrakásra nem gyűjthető. A tűzterekbe szemét nem helyezhető el, ott el sem
égethető. Távozáskor biztosítani kell a tűz eloltását. Aki a tűzrakásra
vonatkozó előírásokat megszegi attól a tűzrakási lehetőség megvonásra
kerül és figyelmeztetésben részesül.
22. Egészségügyi, környezetvédelmi, halegészségügyi veszélyhelyzet,
halpusztulás esetén jogszabály, üzemeltetési szabályzat vagy hatósági
határozat érvényesítése okán, továbbá a horgászrend időszaki, hirdetményi
módosítása esetén (verseny, munkavégzés) a halgazdálkodásra jogosult a
horgászatot, vagy annak módját átmenetileg korlátozhatja. E korlátozás lehet
általános, vagy csak meghatározott idősávra, területre kiterjedő.
23. A horgász halpusztulás, víz- és környezetszennyezés észlelését köteles a
halőr vagy az Egyesület felé azonnal bejelenteni.
24. A vízminőség védelme érdekében csak megfelelő minőségű (nem romlott) és
a szükséges mennyiségű etetőanyag, csaliféleség használható fel. A

2
halgazdálkodási hasznosító egyes etetőanyagok, csaliféleségek használatát
korlátozhatja vagy megtilthatja.
25. Kutya, vagy egyéb háziállat csak mások zavarása és veszélyeztetése nélkül
tartózkodhat a horgásszal a területen, a keletkező hulladék szemétként történő
kezelése mellett. A kutya fürdetése tilos.
26. A víztározóban fürödni tilos.
27. A kiépített védművek nem bonthatók meg.
28. Mások zavarása, a túlzott zajkeltés minden formája tilos. Nyilvánvaló alkoholos
befolyásoltság vagy bódult állapot esetén a horgászat folytatása nem
lehetséges. Ebben az esetben a hivatásos halőr jogosult hatósági intézkedés
kezdeményezésére.
29. A vízparton, horgászterületen elhelyezett berendezési tárgyak
rendeltetésszerű használata, állagmegóvásának elősegítése a mindenkori
használók kötelessége. A berendezési tárgyak és tisztaság megóvása a
mindenkori használók kötelessége, kártérítési felelősség vállalása mellett.
III/A. Speciális horgászrendi előírások
30. Az Egyesület személyi jogosultsági és tagsági-, valamint területi jegymátrix
keretei között, a jogszabály által előírt kötelező adatok mellett valamennyi
területi jegyen meghatározza az általános érvényességi időszakot (ide nem
értve a horgászatra külön engedélyezett időszakokat), a fő horgászati jogcímet
és személyi jogosultságot, valamint azt a vízterületet és víztérkódját, amelyre
a területi jegy érvényessége vonatkozik.
31. A víztározón március 1-től november 30-ig biztosított a horgászati
lehetőség. A horgászati idényen kívül horgászati céllal tartózkodni a
vízterületen tilos.
32. Az 1-2-41-42-es számmal megjelölt horgászhelyeken május 31-ig az ívó
halállományok védelmében tilos horgászni.
33. A horgászati idő az éves területi jeggyel rendelkező horgászok részére az
adott nap 00:00 és 24:00 közötti időintervallum. A napi jeggyel rendelkező
horgászok a horgászati idényben 07:00 és 18:00 óra között
horgászhatnak. A nappali időszakok közötti (éjszakai) horgászatra napi
jeggyel rendelkező horgászoknak a területi jegyhez kiegészítő
jegyváltásra van lehetőség abban az esetben, ha éves területi jeggyel
rendelkező horgászok vendégeiként horgásznak.
34. Gyermek horgász éjszaka és felnőtt horgász jelenléte nélkül nem horgászhat.
35. A horgászat idejét tekintve aktív horgászatnak minősül, ha a horgász bármilyen
szereléke a vízben van, azaz a bedobás legalább egy horgászkészséggel már
megtörtént.
36. A csónakos horgászat a 16. pontban felsorolt esete mellett az etetőanyag,
illetve a végszerelék behordása csónak használatával lehetséges, de a
tevékenység elvégzése után ki kell evezni a partra és a csónakot ki kell
kötni. Etetőhajó alkalmazása a fenti célok elérése érdekében
engedélyezett.
37. A tározón tilos a lékhorgászat.
38. Horgászni a területi jegyen feltüntetett számú (2, vagy 1 db)
horgászkészséggel és botonként 2, gyermekhorgászok esetében 1 db -
horgonként maximum három ággal rendelkező - horoggal (kivétel a gyárilag 3
horoggal ellátott pergető műcsali) engedélyezett, de készenlétben több
felszerelt bot is tartható.
39. A pergető horgászat folytatása február 1-től április 30-ig tilos.
40. A horgászkészségek mellett az egyesületi tagsággal rendelkező horgász
alkalmilag 1 db, maximum 1 m2

felületű csalihalfogó emelőhálót is használhat,
kizárólag a számára a horgászathoz szükséges, 15 cm-nél nem nagyobb -
fogható - csalihalak gyűjtésére.
41. A halgazdálkodási hasznosító döntése alapján a szonár (halradar)
használata a horgászidényben nem engedélyezett.
42. A horgászhely folyamatos megvilágítása az éjszakai horgászat teljes
időtartama alatt kötelező.
43. Valamennyi elvitelre kerülő, a fogási naplóban névvel, illetve azonosító
kódszámmal jelölt halfaj előírt adatainak feltüntetése kötelező.
44. Általános elviteli tilalomként a csukát és compót egész évben tilos elvinni.
45. Faj szerinti főbb időszakos fogási tilalmak:
süllő, balin, sügér március 1. – április 30.
ponty május 2. – május 31.
harcsa május 2. – június 14.
46. A víztározón a faj szerinti tilalmi időkre vonatkozó jogszabályi rendelkezésektől
eltérni csak a megfelelő engedélyek birtokában lehet.
47. A hal méretét az orrcsúcstól a farokúszó tövéig, a test középvonalán egyenes
vonalban kell mérni. A méréshez a horgász köteles megfelelő mérőszalagot
tartani magánál.
48. Ha a horgászat helyén bármilyen okból sorozatosan el nem vihető hal akad
horogra, akkor a módszeren vagy a helyen változtatni kell a halőr egyidejű
értesítése mellett.

49. Elviteli méret- és mennyiségi korlátozások:

éves parti felnőtt és tisztségviselői területi jegyek esetén
kategória
halfaj

elvihető méretek és mennyiségek
méret napi éves

I.
ponty
amur
30 - 55 cm
50 cm felett

3 db, fajon-
ként 2 db

ponty és
amur 30 db
süllő, balin,
harcsa 20 db,
amiből a süllő
max. 5 db
összesen
max. 100 kg

II.
süllő 40 - 70 cm
balin 45 - 70 cm
harcsa legalább 60 cm,
de max. 15 kg

III.
keszegfélék
*  cm 5 kg, ebből
a sügér
max. 3 kg
20 kg

sügér 15 cm
éves parti felnőtt 70. év feletti kedvezményezett területi jegyek esetén
kategória
halfaj

elvihető méretek és mennyiségek
méret napi éves

I.
ponty
amur
30 - 55 cm
50 cm felett
2 db, de
ebből süllő,
harcsa,
balin 1 db
ponty és
amur 20 db
süllő, balin,
harcsa 10 db,
amiből a süllő
max. 3 db
összesen
max. 60 kg

II.
süllő 40 - 70 cm
balin 45 - 70 cm
harcsa legalább 60 cm,
de max. 15 kg

III.
keszegfélék
*  cm 5 kg, ebből
a sügér
max. 3 kg
20 kg

sügér 15 cm
éves parti ifjúsági területi jegyek esetén

kategória
halfaj

elvihető méretek és mennyiségek
méret napi éves

I.
ponty
amur
30 - 55 cm
50 cm felett
2 db, de
ebből süllő,
harcsa,
balin 1 db
ponty és
amur 15 db
süllő, balin,
harcsa 5 db,
amiből a süllő
max. 1 db
összesen
max. 40 kg

II.
süllő 40 - 70 cm
balin 45 - 70 cm
harcsa legalább 60 cm,
de max. 15 kg

III.
keszegfélék
*  cm 5 kg, ebből
a sügér
max. 2 kg
20 kg

sügér 15 cm
éves parti gyermek területi jegyek esetén

kategória
halfaj

elvihető méretek és mennyiségek
méret napi éves

III. keszegfélék

*  cm 3 kg 20 kg

3
napi parti felnőtt, felnőtt külföldi és turista területi jegyek esetén
kategória
halfaj
elvihető méretek és mennyiségek
méret napi

I.
ponty
amur

30 - 55 cm
50 cm felett
2 db
III. keszegfélék*  cm 5 kg
napi parti ifjúsági, ifjúsági külföldi és turista területi jegyek esetén
kategória
halfaj
elvihető méretek és mennyiségek
méret napi

I.
ponty
amur

30 - 55 cm
50 cm felett
1 db
III. keszegfélék*  cm 3 kg
Valamennyi területi jegy esetében egyaránt:
* Keszegfélék: dévérkeszeg, karikakeszeg, laposkeszeg, bagolykeszeg,
vörösszárnyú keszeg, bodorka, küsz
50. A III. kategória szerinti halaknál amennyiben az utolsó fogott hallal a horgász
a napi súlyhatárt átlépi, az még megtartható.
51. Idegenhonos, inváziós halfajok (törpeharcsa bajok, busa fajok, ezüstkárász,
naphal, razbóra, amurgéb) korlátozás nélkül foghatók.
52. Napijeggyel ragadozó halfajok (balin, süllő, harcsa, sügér) nem vihetők el.
III/B. A horgászversenyekre, rendezvényekre vonatkozó előírások
53. Kiemelt események azon horgászversenyek, melyek időtartama alatt a
horgászat helye, ideje, módja, vagy egyéb feltétele a HHR szabályaitól
eltérően korlátozásra kerül. Ezen korlátozások érinthetik a vízterület bizonyos
részét, vagy az egész vízterületet. A versenyek időpontját az Egyesület
honlapján és közösségi oldalán bejelenti.
54. A meghirdetett horgászversenyek részére biztosított területeken a hasznosító
által megjelölt személyek részére engedélyezett a horgászat. A vízterületeken
magánkezdeményezésű versenyek szervezése csak előzetes bejelentés
alapján, írásos megállapodás megkötésével történhet.
55. A parti éves és napi területi jegyekhez a víztározón megrendezendő
versenyeken történő részvételhez kötelező a napi verseny részvételi
kiegészítő jegy megvásárlása, ami a verseny időtartalma alatt érvényes,
és hal megtartására nem jogosít.
IV. Halvédelmi és horgászetikai előírások
56. A gyári műcsalik esetében rögzítési pontok szerinti horogszámának növelése,
egy horog alá újabb horog rögzítése, a külső akadás elősegítése céljából
történő átalakítása tilos.
57. Háromágú horog - a gyári műcsalik és a 15 cm-nél nagyobb csalihallal végzett
harcsázás kivételével - nem használható.
58. A vágóhorog és a kapcsos halkiemelő használata indokolt esetben
engedélyezett.
59. Drótszák (a törpeharcsa kivételével), valamint épített fém haltároló (ketrec),
nagy szembőségű műanyag tartószák hal tartására nem használható.
Pányvára (kantárra) csak ragadozó hal fűzhető fel, halanként 1 db szájbilincs
alkalmazásával, de csak szilikonnal ellátott, megfelelő hosszúságú
pányvakötéllel. Harcsát nyáron lekötni szigorúan tilos.
60. Kapitális harcsa súlyának lemérése – külön halőri engedély hiányában –
tilos.
61. A horgász legfeljebb 2 nap alatt megtartható napi darabszám és mennyiségi
korlátozásnak megfelelő fogott halat legfeljebb 48 órán át tárolhatja abban az
esetben, ha maga is a helyszínen tartózkodik.
62. A horgászhelyen a horgászat végéig gondoskodni kell a megtartani kívánt hal
kíméletes tárolásáról és élve tartásáról. Egy haltartó szákban vagy
pontyzsákban csak egy horgász zsákmánya tárolható.
63. A horgásznak a horgászat során magánál kell tartania a fogási napló
vezetésére alkalmas, kitörölhetetlen tintával rendelkező tollat,
mérőszalagot, digitális mérleget, egy darab nagy méretű merítőszákot,
halmatracot, szájfertőtlenítőt, harcsa horgászat esetén harcsa ponyvát.
64. A darabszám korlátozás alá eső élő hal földre, kőre, betonra fektetése tilos!
Horgászat során kötelező a halmatrac vagy halbölcső használata, amelyeket

a horgászhelyen nyitott állapotban kell elhelyezni. Ez alól kivétel a könnyű
úszós szereléket alkalmazó gyermekhorgász.
65. A horgászat során a bevetett horgászkészségeket őrizetlenül hagyni, vagy
azok felügyeletét másra bízni tilos. Őrzöttnek, illetve felügyeltnek minősül a
horgászkészség, ha a horgász 25 méteres körzetében tartózkodik, a vizuális
kapásjelző esetén haladéktalanul, hangjelzéses kapásjelző esetében az
észleléstől számított legrövidebb időn belül bevághat, illetve megkezdheti a hal
fárasztását. A horgász a készségét a horgászhely átmeneti elhagyásakor
minden esetben köteles kivenni.
66. A kifogott hal tetszőleges megjelölése, csonkítása, illetve kopoltyúba történő
mindennemű benyúlás tilos.
67. A halgazdálkodási vízterületen a hal annak jogszerű kifogásával kerül a
horgász birtokába, halgazdálkodási hasznosító a hal elviteléért ellenértéket
nem állapíthat meg. A szabályosan kifogott és így megtartott halak cseréje,
illetve ezek horgászati tevékenység folytatása során (zárt vizeken a
horgászhelyen, a vízparton) történő átadása és ajándékozása, valamint a
kifogott hal értékesítése tilos. Cserén azt kell érteni, amikor a hal már szákba
(ragadozó esetén szájbilincsre) került és azt a horgász a horgászhelyén a
később kifogott halra kívánná átcserélni. Átadáson ingyenes halátadás értendő
egy másik, szintén horgászati jogosultsággal rendelkező horgászatot folytató
személy részére. Ajándékozáson egy horgászati jogosultsággal nem
rendelkező személy részére történő átadás értendő. Értékesítésen a hal
ellenérték fejében történő átadása értendő, az átvevő személyétől függetlenül.
68. A horgász egyéni felelőssége a választott célhalaknak megfelelő, halkíméletet
is biztosító horgászeszközök és horgászfelszerelések alkalmazása, a
horgászat teljes időtartama során a horgászatra alkalmas fizikai állapot
fenntartása.
69. Terítékfotók csak kivételes esetekben, horgászversenyek mérlegelésekor és
szakcikkek illusztrációjaként készíthetők.
70. A visszaengedéskor a halat csak akkor szabad elengedni, ha az már az
egyensúlyi helyzetét önerőből fenn tudja tartani, valamint mozgása
(szabadulási reflex) beindult. A visszaengedés során a kíméletes bánásmód
végett a horgász a vízben tartózkodhat.
V. A kiemelt szabályszegési cselekmények és irányadó szankcióik
71. A horgász a területi jegy kiváltásával, valamint a horgászat megkezdésével
elismeri a horgászatra vonatkozó országos és helyi szabályok ismeretét és
vállalja azok maradéktalan betartását. Tudomásul veszi, hogy a) köteles a
halőri intézkedések betartására, az ellenőrzés során az együttműködésre, b)
róla – külön jogszabályi előírások figyelembevételével – a hivatásos halőr kép-
, video-, hangfelvételt készíthet, c) jogosulatlan horgászattal, halászattal
kapcsolatos bűncselekmény, a területi jegy hatálya alá tartozó vízterületeken
elkövetett szabálysértés kapcsán kiszabott, véglegessé vált (jogerős)
halgazdálkodási hatósági bírság, vagy eltiltás esetén, illetve a helyi
horgászrendben meghatározott, bizonyított szabályszegési esetekben a
területi jegye visszavonásra kerülhet, illetve a területi jegy váltásától a
maximum 5 évre eltiltható.
72. Az Egyesület szolgálati igazolvánnyal és szolgálati jelvénnyel ellátott halőrei a
halgazdálkodási és rendészeti jogszabályok alapján jogosultak a horgász
okmányainak, zsákmányának, indokolt esetben felszerelési tárgyainak,
csomagjainak és gépkocsijának ellenőrzésére, valamint visszatartására.
Ellenőrzési szempontból a vízterületen, illetve annak partján tartózkodó
vendégek, kísérők is horgásznak minősülnek. A vízterületen ellenőrzésre
jogosult még az Állami Halőri Szolgálat, a halgazdálkodási hatóság, a
MOHOSZ halőri szolgálat munkatársa és a Rendőrség szolgálatban lévő,
intézkedésre jogosult tagja. A hivatásos halőröket rendészeti szolgálati
feladatot ellátó személyként fokozott jogi védelem illeti meg, intézkedéseik
kötelező érvényűek.
73. Az Egyesület a helyi sajátosságok alapján jogosult visszavonásokat és
azokhoz eltiltási mértékeket is meghatározni azzal, hogy az OHR-ben
tételesen szabályozott cselekmények eltiltási mértékétől nem térhet el, illetve
további cselekmények esetén az eltiltás mértéke az öt évet nem haladhatja
meg.
74. A területi jegy visszavonását és a vásárlástól való eltiltást megalapozó kiemelt
cselekmények és az eltiltás mértéke:
Horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény
(pl. nagy értékű lopás, orvhalászat, állatkínzás)
elkövetése
Halőri intézkedés végrehajtásának megtagadása, 3-5 év
akadályozása
Felső méretkorlátozás feletti hal élő állapotban történő
elszállítása vagy annak kísérlete
Eltiltás alatt álló személy jogosulatlan horgászata 1-5 év,
de legalább az
eltiltás
idejének a
duplája
Felső méretkorlátozás megsértése 1-5 év Darabszám korlátozás megsértése

4

Bármilyen horgászattal kapcsolatos adatszolgáltatásnál
valótlan személyi adat közlése, rögzítése,
horgászokmány meghamisítása, azon a személyi adatok
módosítása
Halgazdálkodási hatóság által megállapított
szabálysértés az itt külön nem nevesített cselekmények
esetében

1-3 év,
de legalább az
eltiltás ideje

Hal jelölése, csonkítása

1-3 év
A fogási napló vezetési szabályainak megsértése (beírt
adatok meghamisítása, változtatása, hal beírásának
elmulasztása)
Tilalmi idővel védett, vagy jogszabály által védettnek
nyilvánított, illetve nem fogható hal megtartása
Alsó méretkorlátozás megsértése
Méretkorlátozással védett hal élő állapotban történő
elszállítása vagy annak kísérlete
Horgászati tilalom alá eső területen vagy bármilyen
indokból elrendelt halfogási tilalomban végzett
horgászati tevékenység végzése, illetve kísérlete

6 hónap-2év
Egyéb, az Országos Horgászrend keretében rögzített
tilalom megsértése
Egyéb, az Országos Horgászrend szabályain túli, a 3 hónap-1 év
halgazdálkodásra jogosult által a helyi horgászrend
keretében meghatározott szabályszegés
75. A Hhvtv., valamint a Vhr. előírásainak megsértése esetén a területi jegy
visszavonásra kerül és az elkövető a halgazdálkodási hatóságnál, egyéb
szabálysértés, vagy bűncselekmény elkövetése esetén a rendőrségnél
feljelentésre kerül.
76. A szabályok enyhébb megsértése figyelmeztetés jár. Két figyelmeztetés
esetén az éves területi jegy bevonásra kerül. A szabályok súlyos
megsértése az éves területi jegy visszavonása mellett az Egyesületből
történő azonnali kizárással jár.
77. A feljelentés, a halgazdálkodási hasznosítói visszavonás és az eltiltás nem
helyettesíti, de minden esetben nem is követeli meg a horgászegyesületi
fegyelmi szabályzatokban meghatározott eljárásokat, jogkövetkezményeket.
VI. Záró rendelkezések
78. A területi jegy kiadója, illetve a halgazdálkodási hasznosító horgászszervezet,
mint jogi személy az általa kezelt területeken bekövetkezett balesetekért és
károkért felelősséget nem vállal, egyben kártérítési kötelezettségét kizárja.
79. Az érvényes Magyar Horgászkártyához kapcsolódó horgász balesetbiztosítás
feltételeiről a MOHOSZ ad tájékoztatást.
80. A horgászok a vízparton, horgászterületeken elhelyezett berendezési
tárgyakat, horgászati- és vízilétesítményeket kizárólag a saját felelősségükre
használhatják.
81. Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a
horgászatra, a halgazdálkodásra, a hal védelmére, a környezet- és
természetvédelemre, valamint a rendészeti tevékenységre vonatkozó
jogszabályok és MOHOSZ szabályozások, továbbá az Egyesület fegyelmi
szabályzatának előírásai és rendelkezései az irányadók.
Budapest, 2024. március 1.

Sinkár-tó Horgász- és Vízisport Egyesület

Jegyváltás:
Iroda: 06-30/251-12-66,
Barina-tavi épület: 06-30/569-13-52
Kapcsolattartó:
Koncz Gábor 06-30/331-77-11
Halőrök:
Nemecz János: 06-30/209-23-32
Kerti Csaba: 06-20/345-96-58


Térkép betöltése…
Sinkár tó  / Kis-tó, Nagy-tó

10másodperc múlva átirányítunk a fizetési felületre.