Horogra akadva 3. - A horgok mérete 1.

Horogra akadva 3. - A horgok mérete 1.

Talán túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a horgok legfontosabb jellemzője a mérete, s csak azután választjuk ki a megfelelő alakot, színt, anyagvastagságot és a többi jellemzőt. Azonban a horgok nagyságát hiába méretezték számskálával, az egyes gyártók, sőt ugyanaz a gyártó különböző típusai azonos számozás esetén sem azonos méretűek. Ezúttal a méretezések egységesítésére való törekvés egyes jelentős állomásaiba, valamint a különféle méretskálákba tekintünk bele.

A horgok méretezésének (elvi) alapjai

A fejletlen korabeli nyomdatechnológia miatt sajnos Julia Berners horgászkönyvében sem felel meg a méretezés a valóságnak

 • A horgászat hőskorában, a 15-16. században a híresebb mesterek kézzel készült horgai már a kor követelményeinek megfelelő minőségűek voltak, de a korabeli krónikások a jó minőség mellett azt is megjegyzik, hogy a méretezés sok problémát jelentett. Nemcsak azért, mert nem volt egységes a skála (hiszen ma sem az): sokkal inkább az „ahány darab horog, annyiféle méret” volt jellemző.

 • Következő lépésként a horogszár méretének standardizálására számtalan (mindeddig eredménytelen) javaslat és kísérlet született. Az egyik legjelentősebb az volt, hogy az alapegység egy inch (2,54 cm) legyen. A horog számozását a szárhossz alapján képzelték el, az egyes kisebb méretek mindig az inch bizonyos törtrészével lettek volna rövidebbek.

  A méretezés alapjai is különböztek, még a magyar horgászirodalomban is. A szerzők neve mellett a horgok öblének mm-ben kifejezett értékei találhatók
  méret
  3/0
  2/0
  1/0
  1
  2
  4
  6
  ...
  12
  Vígh
  15,5
  14
  12
  11,5
  10,5
  9
  7,5
  ...
  4,5
  Antos
  13
  11,5
  10
  9,5
  9
  8
  7
  ...
  4,5

 • A szárhossz mellett a horgok számozásának másik lehetséges alapja az öbölnyílás mérete. Az öbölnyílás méreteinek alapegységében még a magyar szerzők sem egyeznek meg, annak ellenére, hogy a következőkben idézett két mű kiadása között csak öt év telt el. „Támpontul közlünk néhány méretet: az 1/0-s horog öblének szélessége kb. 12 mm, az 1-esé 10,50 mm, a 3-asé 9 mm” [megj.: a magyarázó szöveg és a táblázat adatai nem egyeznek meg (?!)] (Vigh J.: Horgászni szeretnék, 1976.). A másik méretezési elvet Antos Z.: Horgászok kézikönyve, 1981. az alábbiak szerint részletezi. „A kiindulási alap az 1/0 számú horog. Ennek öbölszélessége 10 mm. A csökkenés a 10-es számúig számonként 0,5 mm…A 12-es nagyságútól számpáronként 0,5 mm a csökkenés”.

A táblázatok elemeiből egyértelműen kiolvasható, hogy a kétféle méretsor az általam megadott utolsó méretnél, a 12-esnél találkozik.


A méretezéshez használt rendszerek

Elsőként tekintsünk át néhány régi számozási skálát és azok főbb jellemzőit!

A horgok méretezésének jelentősebb állomásai (A.N. Herd nyomán)
megnevezés
méretek (legkisebb-legnagyobb)
Carlisle*
12-1
Redditch*
18-10/0
Adlington
00-20
Kendal
000-15
Pennell
000-19
Hall
000-10
Sell*
8-1
O\'Shaughnessy*
9-1
Limerick
000-21

A táblázatból láthatjuk, hogy a csillaggal (*) jelölt méretsorok már a mai méretsorhoz hasonlítanak, vagyis nem fordított számozást használnak. A két szélső érték között nagyon sokféle közbülső értéket találhatunk, különösen akkor, ha figyelembe vesszük a különféle számozási skálákat, amit A számozás sajátosságai cím alatt részletesen tárgyalok majd a következő részben.

Az egységes számozásra való törekvés igénye akkor fogalmazódott meg, amikor a kor vezető horoggyártói, a redditch-i műhelyek különféle számsorokat használtak, ezzel teljes káoszt okozva a 18-19. század horogpiacán. Az egységes számsor kifejlesztésének legnagyobb szorgalmazója Pennel, a The Modern Improvements in Fishing Tackle című könyve szerzője volt. Sajnos az ő közbenjárása sem hozott eredményt, az egységesség akkor sem született meg. Sőt, Pennel felvetésére válaszul Kendal a maga által kitalált, „új ” számsornak nevezett skálát kezdte alkalmazni.

A horgok méretsora a Vigh J.: Horgászni szeretnék (1976.) című műből

A magyar horgászirodalom is foglalkozik a méretezés kérdéseivel az alábbi módon: „Egyébként a horgot nagy mennyiségben és igen olcsón kínálják a kereskedésekben 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 1/0, 0/0, továbbá 1-12-ig terjedő sorszámok alatt, a melyek közül legkisebb a 12 és a legnagyobb az 5/0 számúak.” (Zsarnovitzky: A sporthorgászat vagy halászás horoggal 1912. 24. old.)

„Minden gyár sokféle nagyságban készíti horgait és azokat általában a nagyságok szerint számokkal jelöli meg. Eszerint a horgászok szükségleteinek megfelelő nagyság kezdődik a 3/0-ásnál (van persze ennél sokkal nagyobb, például 11/0-ás horog is) … a legnagyobb horog a 3/0-s, ezután következik az 1, 3, 5 stb. és a 19-es, a legkisebb.” (Berényi-Farkasházy-Vigh: A Magyar horgászat kézikönyve 1954. 11. old.)

Vigh József az 1976-ban megjelent, Horgászni szeretnék című művében ezt írja: „Induljunk ki a 0-ástól, bár nullás horog nincsen… A „0” nélküli számozás az 1-től 20-ig az egyre kisebbedő méreteket jelöli…A 4/0-s tehát a legnagyobb a 20-as pedig a legkisebb…” A finomszerelékes horgászat egyre nagyobb térhódításával a gyártók a horgászok igényeihez igazodva egyre kisebb méretű horgokat kezdtek gyártani. Az idézetekből látható, hogy 1912-ben a legkisebb horogméret a 12-es volt, 60 évvel később pedig a 20-as.

A legnagyobb méretszámmal ellátott, sorozatgyártásban készülő tengeri horog, 20/0 mérettel

Manapság a számozással is ellátott, sorozatgyártásban gyártott legnagyobb (számú) horog a 20/0 jelölésű Mustad 3996DD, 3551. A legkisebb méretű a 34-es Ami Stradivari, amelyet kézzel hajlítanak hegedűhúrból. Az előbbit tengeri horgászathoz, míg az utóbbit extra finom szúnyoglárvás horgászathoz használják.

A következő részben a számozáshoz használt számsorok érdekességeit, valamint az azonos számozású horgok közötti méretkülönbségeket tekintjük át.

Horogra akadva 1. - A horog őstörténete

Horogra akadva 2. - A fémhorgok gyártásának úttörőitől napjainkig

14-es horgok méreteinek összehasonlítása

Balogh Róbert
Képek: Treatyse of Fysshynge with an Angle Mustad

Kommentek
Partnerek
Kiemelt partnerek:
Média partnerek: