Duna folyam -Tolna megyei és Bács-Kiskun megyei szakasz az 1493 - 1520 fkm-ig

A Duna, e 27 kilométeres szakasza – néhány kivételtől eltekintve – a településektől távol terül el, ez az élénk horgászéletet nem teszi lehetővé, mert gyakran 5-10 kilométereket kell közlekedési eszközökkel megtenni ahhoz, hogy a partjához érkezhessünk.  Ennek ellenére érdemes ezt a horgászati célt választani, mint ahogy ezt több százan is megteszik.

A Duna menti falvakban színvonalas szálláshelyek várják a horgászokat és a nem horgászó családtagok is számtalan program között válogathatnak. A Duna kiváló választás néhány napos horgászatra és rövidebb, hosszabb családi kiruccanásra, üdülésre is egyaránt, az év minden szakában.

A Tolna Megyei Horgászegyesületek Szövetsége a horgászturizmus országos hálózatához csatlakozva, további fejlesztéseket határozott el a szolgáltatások bővítésére. Ennek keretében pihenőhelyek, horgászhelyek további kialakítását, folyamatos karbantartását, csónakbérlést, horgászatvezetést, és a családos kikapcsolódáshoz igazodó lehetőségeket készítenek elő.


Térkép betöltése…
Duna folyam -Tolna megyei és Bács-Kiskun megyei szakasz az 1493 - 1520 fkm-ig
Kezelő
Tolna Megyei Horgászegyesületek Szövetsége (TOHOSZ)
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 46.
Postacím: 7101 Szekszárd, Pf.: 173.
Telefon:         06-74/511-577
Mobil flotta telefon: Szövetségi Iroda: 06-30/8145-925
                Ügyvezető elnök: 06-30/6866-484
WEB:        http://www.tohosz.hu/
E-mail:                 tohosz@tolna.net
Nagysága
Duna folyam, az 1493 fkm-től, az 1520 fkm-ig
1611 ha
víztérkód: 17-002-1-1
Általános információ a vízről
A víz átlag mélységét pontosan meghatározni nem lehet. Alapvetően befolyásolja azt a Duna vízszint ingadozása. Ennek függvényében alacsony vízállásnál hosszú homokpadokkal találkozhatunk, de magas vízállásnál ezek felett akár 6-10 méter vízoszlop is lehet. A Duna átlagos szélessége 500-600 méter.

A fenékviszonyokra a homokos, finom szemcsés kavicsos, márgás és egyes partszakaszokon az agyagos és iszapos állapot a jellemző. A növényzetet jellemzően a különféle fás ligetek, fasorok, bokrok alkotják, de foltokban, kevés parti sás, hínár, nád és sulyom található. Az áradásokat követően több helyütt alakul ki pangó vízfolt, iszap és sár, de sokszor vastag uszadék réteg, úszó rönkök és bedőlt fák maradnak vissza. Ilyenkor a gumicsizma nélkülözhetetlen.
Megközelítés
A Duna, mind a Tolna, mind a Bács-Kiskun megyei oldalról megközelíthető. Jellemzően a Duna közeli településeken keresztül vezető országutak felöl. Van olyan település – például: Gerjen, Fadd-Dombori, Bogyiszló, Szekszárd, Géderlak, Kalocsa, Fajsz, Sükösd – ahonnan legalább egy aszfaltozott úton juthatunk el gépkocsival is a vízpartig, de gyakoribb a földutakon való megközelíthetőség. Több helyet becserkelni jellemzően kerékpárral, motorkerékpárral lehet eredményesebben. Tömegközlekedési eszközökkel való megközelíthetőségre, csak az említett települések irányából van lehetőség, de ilyenkor némi gyaloglás is szükséges.

A töltéseken, gátakon, műtárgyakon, árterekben való közlekedés engedélyköteles, és az időjárás függvényében korlátozásra kerülhet sor. Engedélyt vásárolni a Vízügyi szervezetek kirendeltségein lehet.

GPS kordináták:
1493 fkm: Tolna megyei oldal: 46.305197, 18.917948
        Bács-Kiskun megyei oldal: 46.305246, 18.923993
1520 fkm: Tolna megyei oldal: 46.532898, 18.891050
        Bács-Kiskun megyei oldal: 46.532961, 18.897952
Parkolási lehetőség A vízpartok járművel – szakaszonként könnyen, nehezebben - megközelíthetőek, de elvárás, hogy csak a partszegélytől mért 10 méteres távolságon túl kerüljenek leállításra! 
Parkolni némelyik kompkikötő közelében lehet csak biztonságosan.
Halállomány
A Duna folyam halfaunája olyan sokféle, hogy teljes keresztmetszetet itt most terjedelmi okok miatt nem adnánk.
Nagymértékben a ponty az uralkodó halállomány, amelyet rendszeres telepítéssel pótol a szövetség, mivel a szaporodási feltételek az ívási időszakban nem mindig kedvezőek. 
A fehér halak is jelentős arányban vannak jelen, szaporodásuknak a feltételei rendelkezésre állnak szinte minden évben. 
A rablóhalak közül jelentős a szürkeharcsa, a süllő és kisebb mértékben a csuka és a balin előfordulása. A kecsege, a menyhal és a márna is eredményesen szaporodik ezen a szakaszon.
A invazív és idegenhonos halak közül a kedveltebbek között szerepel az amur, az ezüst kárász. Viszont több nem kívánatos géb faj is megtalálható.
Telepítések
A következő öt évre szólóan, a szándék szerint, évente 20-40 mázsa hal telepítése a célunk. A telepítések faj szerinti összetételében első helyen (kb: 60 %-ban) a kétnyaras ponty áll, ezt követi (kb: 20 %-ban) a háromnyaras ponty, és mintegy 20 %-ban a süllő, a kecsege, a szürkeharcsa és a csuka előnevelt állományai. 
Telepítést nem igényelnek a keszegfélék, mivel ívásuk általában eredményesen megtörténik. Hosszabb távon a széleskárász telepítése is szándék.
A telepítési időpontok alapvetően a haltermelők lehalászási időpontjaihoz – és az ilyenkor alacsonyabb áraikhoz - igazodnak tavasszal és ősszel is. A telepítések alkalmával csak a telepítési helyek kb: 100-100 méteres szakaszán belül van 24 órára tilalom, de a többi hely horgászható ekkor is.
Fajlagos tilalom
Fajlagos tilalom szabályai az Országos horgászrend szerint tartandók be, a következő eltérésekre figyelemmel:

A pontyból csak a 30 cm és a 60 cm közötti méretű tartható meg. Az ettől eltérő méretű pontyot elvinni tilos!
A faj szerinti fogási tilalmi időszak alatt, szürkeharcsára horgászni az esetlegesen fogott halat megtartani tilos.
A többi halfajra, a Hhvtv., és végrehajtási rendeleteiben közzétett, aktuális méret és faj szerinti előírásai, korlátozásai vonatkoznak, azt kell betartani. A naponta elvihető napi darabszám korlátozással védett halak közül csak 1 darab lehet olyan, amely az 5 kg feletti súlyt meghaladja. Az amur (40 cm, vagy 3 kg felett) a napi 10, illetve 5 kg-os keretbe beszámít.
Amennyiben a horgász a napi darabszám korlátozás alá eső halfajokból elérte az éves engedélyezett mennyiséget, a horgászatot köteles befejezni.

Az idegenhonos, tájidegen halfajok fogást követő visszaengedése tilos, azokat a horgász köteles a vízterületről és annak partjáról elszállítani.
Napijegy árak
Felnőtt partmenti 2.700,- Ft/napijegy
Turista jegy 2.700,- Ft/napjegy
Kedvezményes             1.500,-Ft/napijegy
Gyermek jegy                csak éves jegy váltható 1.500,- Ft-os áron
Éjszakai horgászat A Duna folyamon 365 napon keresztül, naponta 24 órán át engedélyezett a horgászat.
Horgászatot kezdeni bármelyik nap, bármelyik óra-percétől kezdődően lehet. A kezdés időpontjától számítódik a 24. óra, illetve a 7. nap 24 órája.
Napijegy váltási helyek Minden területi jegy megvásárolható a Szövetségi Irodában nyitvatartási idő alatt, on-line a „horgaszjegy.hu” felületen, a szekszárdi, tolnai, bonyhádi, bátaszéki horgászboltokban, de valamennyi Tolna megyei horgászegyesületnél is.
Helyi kiemelt horgászati szabályok
Területhasználati szabályok:
1, Ahol a horgászrend a parti horgászatot nem tiltja, ott a horgászati tevékenységre, csak 5 méteres parti sáv vehető igénybe.
2, A folyó bal partja az 1520 fkm és az 1493 fkm között, partról és csónakból végig horgászható. A vízpart megközelítése gyalogosan, kerékpárral, vagy segédmotor-kerékpárral megengedett.
3, A folyó jobb partja az 1520 fkm és 1498 fkm között, partról és csónakból végig horgászható. A vízpart megközelítése gyalogosan, kerékpárral, vagy segédmotor-kerékpárral megengedett.
4, A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága (DDNP) által a védett területek (Duna 1498 fkm-től az 1488 fkm-ig) vonatkozásában előírt szabályok:
4.1, A folyó teljes védett szakasza horgászható csónakból (M9-es úttól délre Tolna megye déli határáig), a parti sáv legfeljebb 5 m-es igénybevételével.
4.2, A folyó jobb oldalán nem megengedett a parti horgászat a Sió torkolata (1497 fkm jeltől) és a Vén-Duna alsótorkolata közti szakaszon. Alacsony vízállás esetén a Duna medrében található homokpadokon a horgászat mindenütt megengedett, ez nem minősül parti horgászatnak.
Bojlis horgászat A Duna folyamon a bojlik és a bojlis módszerek használata nem tiltott. 
Etetési korlátozások A horgászat során kerülni kell a túlzott mennyiségű etetőanyag használatot. Etetni csak környezetkímélő etetőanyaggal lehet. Ilyen a szemes termény, a granulátum, a pellet, a bojli. 
Az elviselhetetlen bűzösségig erjesztett, manipulált, vagy gyorsan bomló szerves anyagot tartalmazó etetőanyag használata tilos. 
Lehetőleg napi 4 kilógrammot ne haladja meg az etetőanyag mennyisége.
Csónak használat
Csónak használat, a nemzetközi viziútra vonatkozó közlekedési szabályok betartásával engedélyezett. 
Csónakból történő horgászat esetén a parti és a többi csónakos horgász zavarása tilos. Ezért, ahol csak a parti horgászat a lehetséges és megengedett, ott a partvonaltól számítottan 50 méterig, és 50 méter szélességben szabad távolságot kell a csónakosnak elhagynia a parti és a többi horgásztól. Ezt a szabályt a pergetőknek, és a kuttyogtatóknak is be kell tartani. Csónakkal és egyéb vízi járművel, a lehető legrövidebb idő alatt kell elérni a víztest képzeletbeli felező vonalát, és ott kell haladni, a többi horgász és rekreációs halász zavarása nélkül.
A csónakos horgászat során használt rögzítő karók, és más eszközök sem hagyhatók benn a vízben, azokat a horgászat befejeztével el kell távolítani.
A vízi közlekedésre vonatkozó szabályok (57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet a víziközlekedés rendjéről) betartásán túl, a biztonsági előírások szerinti eszközök meglétéről a horgásznak kell gondoskodnia.
A csónak tárolása, használata során a környezetvédelemre, a balesetvédelemre vonatkozó szabályokat a csónak használójának kell betartani. A TOHOSZ az ezek elmulasztásáért keletkezett károkért felelősséggel nem tartozik! A TOHOSZ kikötőhelyet nem biztosít és nem tart fenn.
A csónakot úgy kell kikötni minden alkalommal és helyszínen, hogy az a csónak orránál, és még legalább egy ponton a faránál, megfelelően rögzítve legyen. Biztonsági szempontból legalább 8 méter hosszú legyen a kikötésre használt lánc, kötél, stb.
Ezen a folyó szakaszon jelentős hazai és nemzetközi hajóforgalom zajlik, és kijelölt yet-sky pálya is van, ami a horgászat lehetőségeit is befolyásolja.
Lékhorgászat A lékhorgászatot folytatni, a rá vonatkozó szabályok betartásával, csak saját felelősségre végezhet bárki.
Pergetés A pergetés, mind partról, mind csónakból engedélyezett.
Sátorozási lehetőség Sátor, lakókocsi és egyéb kempingezési célú eszköz, a közegészségügyi előírások betarthatósága miatt, csak a terület tulajdonosok és a helyi önkormányzatok, vagy hatóságok által kijelölt területen engedélyezett. 
A horgászok is csak legfeljebb 2,5 méter átmérőjű napernyőt használhatnak minden napszakban, a horgászatuk teljes időtartama alatt. Az ettől eltérő eszközöket felszólításra el kell bontani.
Szállás Szálláshely, a Duna melletti városok és falvak, falusi turizmusban résztvevőinél található eredményesen. Ehhez célszerű felkeresni a települések honlapjait, valamint a turisztikai portálokat.