Módosultak a horgászat szabályai!

Módosultak a horgászat szabályai!

A horgászattal kapcsolatos új törvény gyakorlati végrehajtásának részleteit megadó, 2013 legvégén megjelent miniszteri rendelet számos olyan tételt is tartalmazott, ami pontosításra szorult, illetve éppen a gyakorlatban jelentett túlbonyolítást a kívánatos egyszerűsödés helyett. Ennek megfelelően módosult is a jogszabály. Mivel a változások jelentős része közvetlenül érinti a horgászokat, a horgászok tevékenységét, áttekintjük e változásokat.

A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet (Vhr.) technikai módosítását „Az egyes halászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2014. (IV. 14.) VM rendelet” tartalmazza. Eredetei szövege megtalálható itt - a 2014. évi 54. számú Magyar Közlönyben (5431-5436 oldal). E technikai jellegű - tehát nem koncepcionális - módosításokat a rendelet hatályba lépése óta kialakult gyakorlat tapasztalatai, a törvényi rendelkezésekkel való összhang megteremtése, az értelmezési nehézségek feloldása indokolta.

Lássuk a horgászokat közvetlenül érintő változásokat!

 • Nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületekről és onnan, ahol a nyilvántartott állami vízen (még) nincs hasznosító, a nem őshonos halak ezentúl elvihetők, azaz a korábban előírt C&R horgászat a jövőben kizárólag az őshonos fajokra vonatkozik az ilyen vizeken. Az így elvitt nem őshonos halakat a fogási naplóba sem kell beírni. (Ilyen vizeken tehát halászni továbbra sem lehet, csak horgászni - az őshonos halfajok kötelező elengedésével. Azt azonban minden horgász tartsa észben, hogy az ártér időszakos vagy állandó kis vizei automatikusan a folyóhoz - így a folyószakasz hasznosítójához! - tartoznak, ezért oda ugyanúgy kell a helyi folyószakaszra érvényes területi jegy is. Emellett védett természeti terülten nem elég az állami jegy, ott a horgászathoz a természetvédelmi hatóság (illetékes felügyelőség) engedélye is kell!)
 • Újabb vízterületeken lehet legálisan horgászni, hiszen az olyan nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken is lehetővé vált a horgászat, ahol a halgazdálkodási jogot az állam még nem engedte át egy konkrét hasznosítónak, illetve amelyeken átmenetileg nincs vízhasznosító. (Ez sok olyan vízen teremt lehetőséget a horgászatra, ahol a nyilvántartásba vétel megtörtént, mégsem érhető el (még vagy éppen most) olyan hasznosító, aki területi jegyet tudna az adott vízre kiadni.)
 • Pontosodott a kívülről akadt és ezért nem megtartható hal fogalma: csak az számít külső akadásnak, ha a horog a halba nem a fejrészen, hanem valahol máshol akadt, azaz a fejen kívülről akadt halat meg lehet tartani.
 • A jogszabályon belüli összhang megteremtése érdekében a megfogott inváziós idegenhonos halak esetén egyértelművé tette a módosítás, hogy a kívülről akadás esetén elvárt visszaengedés a főszabály, tehát az egyébként vissza nem ereszthető inváziós hal megfogása esetén azt is vissza kell engedni, ha kívülről akadt a horogra.

  Nem ritka, hogy a szabályos horgászat közben kívülről akad meg a horog a táplálkozó hal szája környékén - ez már nem minősül olyan külső akadásnak, ami miatt a halat mindenképp vissza kéne engedni

 • Hasonlóképp tisztázta a módosítás, hogy a nem megtartható vagy megtartani nem kívánt halak azonnali visszaengedése alóli felmentéssel lebonyolított versenyek esetében a mérlegelés után elvárt visszaengedés a főszabály, amit fajtól függetlenül alkalmazni kell, azaz az inváziós fajok egyedei ilyen esetben válogatás nélkül visszaeresztendők.
 • A fogási naplóba ezentúl a vízterületet (akár víztérkóddal) csak akkor kell beírni, ha bekönyvelendő halat is be kell jegyezni (az első megtartani kívánt, darabszám-korlátozással védett hal beírásakor vagy a horgászat végén, az elvinni kívánt „egyéb” halak beírásakor). Előre, a horgászat megkezdése előtt csak a naptár-részben kell bejelölni az adott napot. (Ez a 2014-ben eddig elvárt adminisztráció nagymértékű csökkenését jelenti, különösen a C&R horgászoknak, a halat elvinni kívánóknak pedig a korábbi években is így kellett bekönyvelniük a fogásokat. Idei újdonságnak így csak a naptár-rész előre bejelölése számít, bár több vízen ezt évek óta megkövetelték. Fontos tudni, hogy az adott víz hasznosítója a területi jegy feltételrendszerében előírhat plusz szabályokat - pl. a fogás idejének óra-perc pontosságú bejegyzését egy ott nem fogható halfaj rubrikájába -, ezért a helyi horgászrend naplóvezetésre vonatkozó elvárásait is ismerni kell! A víztérkód a 2013 legvégén megjelenő Vhr. miatt sok 2014-es területi jegyen nem szerepel, beírása e módosítással a Vhr. jelenleg hatályos változata szerint nem is kötelező, de a helyi hasznosítók megkövetelhetik.)

  Az ilyen üres, kihúzott, feleslegesen bejegyzett sorokra nem lesz már szükség - a vízterületet elég akkor beírni, ha halat akarunk elhozni

 • Egyértelművé vált, hogy az állami horgászjegyet - igaz, emelt áron - ki lehet adni annak is, aki egyáltalán nem adta le az előző évi fogási naplóját, de egyebekben megfelel a feltételeknek. Ez a szabályozás vonatkozik azokra is, akik alapesetben díjmentes állami horgászjegyre jogosultak, náluk az „emelt ár” a normál árat jelenti majd (a díjmentesség helyett).
 • Bővülhet és egyszerűsödhet a horgászvizsgáztatás folyamata, mivel a módosítás szerint a sikeres állami horgászvizsgát követően nemcsak a hatóság (a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága) hanem „az általa vizsgáztatásra feljogosított szervezet” is kiállíthatja az állami horgászvizsga bizonyítványt, így várhatóan könnyebben és több horgász szervezet kaphat vizsgáztatási lehetőséget.

  Egy baráti versengés halaira nem vonatkozik a bejelentett, felmentéssel lebonyolított verseny esetén elvárt kötelező visszaengedés

 • Pontosodtak a horgászversenyekre és az emiatt kérhető felmentésekre vonatkozó előírások. A rendelet módosított szövege tisztázza, hogy a kapcsolódó elvárások csak az ilyen felmentési igénnyel lebonyolított versenyekre vonatkoznak (azaz egy baráti versengésre, ahol kvótán belüliek és csak a megtartható halakra korlátozódnak a fogások, nem érvényesül automatikusan a C&R elvárás). A módosított szöveg tisztázza, hogy a tervezett verseny bejelentése a víz hasznosítójától akár teljesen független szervező feladata, míg magát a felmentést a víz hasznosítója kérheti (akár a szervezőn keresztül, a bejelentéssel egy időben, egy beadványban) a halgazdálkodási hatóságtól. A felmentés megadásához az eljáró hatóság számára ügyintézési határidőt is szabott a módosítás, így az időben bejelentett és felmentést kérő versenyekre várhatóan időben meg is kapják a hatósági jóváhagyást a szervezők.
 • Pontosodott a rendelet megfogalmazása abban, hogy az inváziós halakat nem szabad visszaengedni, ill. a bárhonnan származó idegenhonos fajokat tilos vízbe engedni (elengedni).

A Vhr. egyéb módosításai a halászattal, a halászeszközökkel, a kapcsolódó szakirányú végzettségekkel összefüggő elvárásokat, valamint a halgazdálkodási adatok központi kezelését érintik, ezek zöme pontosító változtatás.

A változások a halászattal, a halászeszközökkel, a kapcsolódó szakirányú végzettségekkel összefüggő elvárásokat is érintik - az ezek iránt érdeklődők megtalálnak mindent a módosító jogszabályban

A végrehajtási rendeletet módosító jogszabály - a halgazdálkodási adatok központi kezelésével foglalkozó rész kivételével - 2014. április 17-től hatályba lépett, tehát e változások már élnek, a horgászat részletes szabályait megadó Vhr.-t már jelenleg is e változtatásokkal kell alkalmazni.

10másodperc múlva átirányítunk a fizetési felületre.