Mezőberény Mezőberény területén a Körösök völgyének vízjárta helyein már több ezer évvel ezelőtt megtelepült az ember, az ármentes terepeken és földhátakon. Az új kőkortól a honfoglalásig számos erre utaló leletet találtak a régészek. A magyarság letelepedésével új korszak kezdődött a település történetében, hiszen ebben az időszakban alakult ki a későbbi Berény nevű Árpád kori falu. Az évszázadok erősen megtépázták a települést, hol elnéptelenedett, hol elűzték lakosságát, de  időre visszatértek,  újjá építették, és új betelepülők is érkeztek. Komoly terhet jelentett a tatárjárás, a török hódoltság, de még a dualizmus korszaka is.  A népességet szlovákok, németek és magyarok alkották. A letelepült lakosság három lakókörzetben egymástól elkülönülten helyezkedett el. Mindhárom népcsoport a protestáns felekezethez tartozott, ez egyik alapja volt a későbbi békés egymás mellett élésnek, egymás elfogadásának. A szlovákok a település északi részén laktak, a németek a település közepén, míg a magyarok a déli területén. A három részre osztott települést úgynevezett gátak választották el egymástól, így volt tót gát, német gát, magyar gát. A háromnyelvű népesség a XIX. század végéig szigorúan elkülönülten élt. Az elkülönülést jól tükrözik még a magyar rész, tót rész vagy a német rész elnevezések is. Mindegyik közösség felépítette saját templomát. Az így létrejött terek körül alakult ki a sajátos háromközpontú település-szerkezet.  A századfordulón nyerte el a település jellegzetes kis mezővárosi arculatát. Ekkor épültek a nagyobb középületek, 1887-ben a Magyar Király Szálló, 1901-ben a városháza, amely neoklasszicista stílusban épült. Ebben az időszakban épült több emeletes magánház, 1886-ban a katolikus templom és 1905-ben a polgári iskola. A lakóépületeken megjelent historizáló polgári ízlés és a zárt sorú beépítés meghatározó eleme lett a városközpont utcaképének. A város főbb műemlékei, látnivalói: Az I. kerületi evangélikus templom (német) a Kossuth téren található, 1789-ben épült barokk stílusban. Itt található Orlai Petrics Soma "Engedjétek hozzám jönni a kisdedeket" c. oltárképe, melyet 1854-ben festett a mezőberényi születésű festőművész. II. kerületi evangélikus templom (szlovák) a Luther tér 1. sz. alatt áll, 1792. és 1797. között épült barokk stílusban. A templom ékessége a 28 regiszteres orgona, melyet Saskó Márton brezovai orgonaépítő-mester készített, és 1862-ben szenteltek fel. A református templom a Kálvin téren található, Czigler Antal, gyulai kőművesmester építette 1801. és 1804. között késő barokk stílusban. A Wenckheim-Fejérváry-kastély (kúria) 1800 táján épült copf-empire stílusban. Parkjának hátsó része városi ligetként fennmaradt, értékes kertépítészeti részletekkel és fa nyári pavilonnal. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Muzeális Gyűjteménye: az 1970-es, 1980-as években megkezdődött a településen a hagyományos paraszti kultúra emlékeinek gyűjtése, s felvetődött a múzeum létrehozásának gondolata is. A gyűjtemény műtárgyállománya folyamatosan gyarapszik, több ezer néprajzi tárgyat, és dokumentumot őriz. Jelentős a kerámia-, viselet-, textília-, az archív fotó- és képeslapanyaga is. Patikamúzeum (Puskin u. 1.): 1995. május 18-án nyílt meg az Oroszlán Gyógyszertár felszabadult raktárhelyiségében a patikamúzeum.  A tölgyfa bútorokból, patikai porcelán- és csiszolt üvegtégelyekből álló berendezés a megye legpatinásabb gyógyszertári reliktuma. Városháza: A mai épület helyén állt Orlai Petrics Soma festőművész szülőháza, ahol Petőfi is vendégeskedett. Bach Nándor tervező elképzelései alapján, Dékány András és társa, Gombos Imre építkezési vállalkozók kivitelezésében készült el a klasszicista stílusjegyeket hordozó kétszintes impozáns épület 1901-ben. Forrás: www.mezobereny.hu

Térkép betöltése…
Mezőberény

10másodperc múlva átirányítunk a fizetési felületre.