Duna folyam - Baja


Térkép betöltése…
Duna folyam - Baja
Kezelő
Bács-Kiskun megyei Horgászegyesületek Szövetsége
BÁCSHOSZ
6000 Kecskemét, Batthyány u. 19.
Levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf. 123.
Tel.: 76/481-893; 70/312-4706
Fax: 76/328-105
Nagysága 2.063,1 ha, 28 fkm, 
1.493 fkm-től 1.465 fkm-ig a kapcsolódó mellékágakkal és azonos víztérkódú területekkel, úgymint Móric-, Simon-, Hágli-, Sáros-, Vén-, Rezéti-Duna (a torkolattól a Csonka-töltésig), Herceg-Gödör, Öreg-Cserta és a Vancsura-Hókony).
Általános információ a vízről Változatos part, változatos meder, nemzetközi hajózóút
Megközelítés A Duna-mentén kiépített gátakon ahol ez nem ütközik külön szabályozásba, közlekedési utakon, valamint vízről csónakkal, hajóval.
Parkolási lehetőség Szabad parkolás bárhol, ahol ez nem ütközik tiltásba.
Halállomány A közép és alsó folyási szakaszokra jellemző összes halfaj megtalálható a víztérben. 
Telepítések A szövetség honlapján, a telepítések menüpont alatt található:
Fajlagos tilalom Minden tilalom és korlátozás, amely nevesítve van a 2013. CII Törvényben és az ennek végrehajtására kiadott 133/ 2013. (XII. 29.) VM rendeletben kötelezően betartandó.
Napijegy árak
Felnőtt éves 18 000
Felnőtt napi 2 500
Felnőtt heti 8 000
Kedvezményes éves 8 000
Kedvezményes napi 1 500

Éjszakai horgászat Engedélyezett.
Napijegy váltási helyek A szövetségi jegyek az országban számtalan ponton megvásárolhatóak. Az aktuális értékesítési pontok a szövetség honlapján megtalálhatóak:
Helyi kiemelt horgászati szabályok
- A területen foglalt hely (jelölt hely) nincs, horgászállást létesíteni tilos!
- Megművelt területen közlekedni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan összefüggő tevékenységre szabad használni.
- A csónakos horgászat során használt rögzítő karókat a horgászat befejeztével minden esetben el kell távolítani, nem hagyhatók a víztérben.
- A védgátak csak a szükséges engedélyek birtokában vehetők igénybe a horgászhelyek megközelítésére.
- Természetvédelmi oltalom alatt álló területen mindenki csak saját felelősségére tartózkodhat.
A halászati jog gyakorlója horgászversenyek idejére horgászati tilalmat rendelhet el.

A Vadászati Törvény előírásai miatt augusztus 28. és szeptember 30. között minden nap délután 15:00 óra és másnap délelőtt 9:00 óra között, az erdőben és a vízpartokon tartózkodni, és közlekedni tilos és életveszélyes az alábbi vízterületeken:
- Duna folyam bal part: 1469- 1478 fkm között;
- Duna folyam jobb part: 1475,5- 1480 fkm között;
- Öreg-cserta
- Vén-Duna
- Rezéti Holt-Duna
- Simon-Duna
- Móric-Duna
- Hágli-Duna
- Vancsura-Hókony

Tilos az Öreg-cserta áteresztől nyugatra található szakaszának megközelítése az 55-ös út felől, a vasúti síneken és az erdőn át!

A Duna teljes szakasza horgászható csónakból (M9-es autóúttól délre Tolna megye déli határáig). Tilos horgászni a Duna jobb oldalán, a Sió torkolat és a Vén-Duna alsó torkolata közötti szakaszon. A folyó bal partja végig horgászható. A vízpart megközelítése gyalogosan, kerékpárral, vagy segédmotor kerékpárral megengedett. Alacsony vízállás esetén a Duna medrében található homokpadokon a horgászat mindenütt megengedett, ami nem minősül parti horgászatnak.


Kíméleti területek: 
November 15. és a következő év június 15. napja közötti időszakban teljes horgászati tilalom van érvényben a Rezéti Holt-Duna torkolattól Csonka-töltésig tartó szakaszán, mint kíméleti területen.

1. Rezéti Holt-Duna: A Rezéti Holt-Duna kizárólag csónakból horgászható az alsó torkolat és a veránkai csonka töltés közötti szakaszon, a parti sáv igénybevétele nélkül. A Rezéti-Dunán robbanómotorral hajtott eszközzel közlekedni tilos!
2. Vén-Duna: A mellékág csónakból mindenütt horgászható. A mellékág az Öreg-cserta betorkolásától a dunai alsó torkolatig a déli partról is horgászható, a víztest megközelítése gépjárművel is lehetséges. A parti horgászat a mellékág más szakaszain nem megengedett.
3. Öreg-cserta: A holtág az alsó torkolat és a beton áteresz között csónakból horgászható. Robbanómotorral hajtott eszközzel a holtágon közlekedni tilos! A holtág más szakaszain a csónakos horgászat tilos! A holtág a beton áteresztől nyugatra csak a két túra útvonala mentén található 1,7 km-es szakaszon, a déli partról horgászható. A horgászható szakasz végét tábla jelzi. Ennek a szakasznak a megközelítése csak gyalogosan vagy kerékpárral megengedett. A Sárkány-fok torkolatának 50 méteres körzetében mindennemű halfogási tevékenység tilos.
4. Simon-Duna: A mellékág teljes szakasza horgászható csónakból, de robbanómotorral hajtott eszközzel a holtágon közlekedni tilos! A mellékág mindkét oldala horgászható parttól, megközelítése gyalogosan, kerékpárral vagy segédmotor kerékpárral lehetséges nyugatról a védgát felöl, északról a kiemelt erdészeti úton.
5. Móric-Duna: A mellékág teljes szakasza horgászható csónakból, de robbanómotorral hajtott eszközzel a holtágon közlekedni tilos! A mellékágon parti horgászat csak az északi oldalról megengedett. Megközelítése gyalogosan, kerékpárral vagy segédmotor kerékpárral lehetséges nyugatról a védgát felöl, északról a kiemelt erdészeti úton.
6. Hágli-Duna: A holtág csak csónakból horgászható, megközelítése csak a Duna felől engedélyezett.
7. Herceg-gödör: A holtág csónakból és partról is horgászható, de robbanómotorral hajtott eszközzel a vízterületen közlekedni tilos! A vízpart megközelítése csak gyalogosan, kerékpárral, vagy segédmotor kerékpárral engedélyezett.
8. Vancsura-hókony: A holtág csónakból nem, csak a part két oldaláról horgászható. Megközelítése gépjárművel csak a védgátig történhet, a vízpart megközelítése csak gyalogosan, kerékpárral, vagy segédmotor kerékpárral engedélyezett.

Bojlis horgászat Engedélyezett.
Etetési korlátozások
Csónak használat Engedélyezett
Lékhorgászat Nem engedélyezett. 
Pergetés Engedélyezett.
Sátorozási lehetőség Engedélyezett, amennyiben nem esik egyéb helyi tiltás alá.
Szállás
Partnerek
Kiemelt partnerek:
Média partnerek: