Fűzvölgyi öntöző főcsatorna

206 ha
Kezdete: EOVy – EOVx 652522,8-177610,3
Vége: EOVy - EOVx: 654452,2-148448,8


Térkép betöltése…
Fűzvölgyi öntöző főcsatorna

Általános információ a vízről

Mesterségesen épített és üzemeltetett csatorna, partja változatos, nádasokkal, gyékénnyel, bedőlt fákkal tarkított. Vízkormányzó műtárgyakkal a csatorna 5 bögére osztott. A Fűzvölgy Öntöző Főcsatorna Vízrendszer kiinduló pontja Szalkszentmártontól délre található mint egy 3 kilométerre. A Kiskunsági Főcsatorna Vízrendszer főágából ered. 
.A főcsatorna a megye egyik legjelentősebb horgászvize. Halasítására a szövetség az elmúlt években sokat fordított, ami egy olyan halállomány kialakulását eredményezte, amelyről elmondható, hogy a Kiskunsági főcsatornát leszámítva egyedülálló a megyében. . A főcsatorna nem mondható egy nagy vízfolyásnak, azonban a folyamatosan áramló víz mennyisége jó életfeltételeket biztosít a halak számára. A csatorna szélessége átlagban 30 – 40 méter, mélysége 1,4 – 1,8 méter. Találhatóak rajta olyan szakaszok is, ahol a víz mélysége eléri 2,5 métert. Ezek a halak számára is kedvelt vermelő helyek, ahol az állomány 80 – 85 %-a tartózkodik a tél folyamán. A terület parti sávja általában nádassal borított, illetve találhatóak rajta olyan helyek is, amelyek fűvel borítottak vagy bedőlt ágakkal, fagyökerekkel tarkítottak. Ennek megfelelően a csatornán találhatóak olyan szakaszok amelyek alkalmasak a természetes szaporodásra. 
A területen olyan halfajok is nagyobb arányban fordulnak elő, mint a compó és az arany vagy széles kárász, melyek szintén mesterséges telepítések után kerültek olyan állomány szintre, amelyen már viszonylag gyakran foghatóak. A csatorna pontos hossza 48,169 kilométer.

Megközelítés

A csatorna partján végigfutó földutakon és a közúti hidaknál lehetséges.

Napijegy árak

Felnőtt éves                       26.000,-
Felnőtt 24 órás                 3.600,-
Felnőtt 48 órás napijegy 5.400,-
Felnőtt 72 órás  napijegy 7.200.-

Helyi kiemelt horgászati szabályok

FŰZVÖLGYI ÖNTÖZŐ FŐCSATORNA HORGÁSZRENDJE (felnőtt 24 órás) 2020.

1.  A területi engedély megvásárlásával szerződés jött létre a területi engedély jogosultja és a BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek betartása kötelező!
2.  A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
3.  Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
4.  A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
5.  Méretkorlátozás a harcsára, fajlagos tilalom a harcsára, a csukára, a balinra, a süllőre, a kősüllőre és a pontyra nincs.
6.  Csónakból horgászni és etetni is tilos!
7.  Az amúr mérete 50 cm és naponta csak egy darab fogható.
8.  A területi jegy birtokában összesen 4 db darabszám-korlátozással védett hal, ezen belül egy halfajból naponta összesen 2 db fogható ki.  
9.   A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztántartása céljából. Horgászhelyen szemetet hátrahagyni tilos! Szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerül.
10.  A vízterületen jelölt hely nincs, a horgászhelyeket az érkezés sorrendjében lehet elfoglalni. Az engedéllyel épített vízi állásokon a tulajdonost elsőbbség illeti meg a horgászat gyakorlásában.A vízi állások bejáratát úgy kell kialakítani, hogy a tulajdonos távollétében bárki számára horgászat céljából megközelíthető legyen.
11.  A terület egyéb irányú zártsága miatt a 
            16+620 cskm és 18+850 cskm között mindkét parton
            31+700 cskm szakaszon (kíméleti terület Kopolya) 450 m hosszan minden év November 15.   
            és a következő év június 15. napja közötti idõszakban teljes horgászati tilalom van
            33+074 cskm és 36+941 cskm között a jobb parton
            36+941 cskm és 40+681 cskm között mindkét parton
            40+681 cskm és 44+836 cskm között a jobb parton
         tartózkodni, csak külön belépési engedéllyel lehet! A tiltást zárt terület, belépni tilos táblák jelzik.
12.  A megművelt területen közlekedni, azt rongálni tilos! A vízpartokat csa a
 horgászattal szorosan összefüggő tevékenységre szabad használni.
13. A Hhtv, az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi 
jegy végleges bevonásra kerül!  
14.  A vízügyi műtárgyakról és azok 50 méteres körzetében horgászni tilos.                           
15.  A horgászat megkezdése előtt ellenőrizze a szükséges okmányok meglétét, 
mert azok hiánya is jogosulatlan horgászatnak minősül.
16. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után – ha
 azt azonnal vissza nem engedi – a horgászat folytatása előtt köteles a fogási
naplóba beírni hó, nap, óra, perc dátummal!
17.  A BÁCSHOSZ elrendelhet horgászati tilalmat a
horgászversenyek idejére.
18.  A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyéről. 
19. Twisterező vagy gumihalazó horgászat esetén a twister (jig) fej  tömege max.10 g. lehet a vermelõ halállomány védelme érdekében. 
20. A BÁCSHOSZ kutatási területeket jelölhet ki egyes csatornaszakaszokon, ahol a csatorna teljes szélességében tilos a horgászat. A tilalmat tábla jelzi, illetve bõvebb tájékoztatás a szövetség honlapján található. 
21. Horgászat során a csatornaszelvénybe a vizek természetes lefolyását, hínárvágást akadályozó eszközöket (karó, drótháló, zsineg, stb.) elhelyezni tilos.
       
Kíméleti területek:

Kopolya
Hossza: 450  m
Területe: 5 ha téli kisvízállásnál, és 7 ha a nyári vízállásnál
Koordinátái a kezdőpontban:
É-K 46.8423404o és 19.0734397o
EOVy-EOVx 651981,9 m és 166453,5 m
Koordinátái a végpontban:
É-K 46.8394293o és 19.0770155o
EOVy-EOVx 652254,7m és 166130,0m

Minden év november 15. és a következõ év június 15. napja közötti idõszakban teljes horgászati tilalom van.

Kezelő

Bács-Kiskun megyei Horgászegyesületek Szövetsége
BÁCSHOSZ
6000 Kecskemét, Batthyány u. 19.
Levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf. 123.
Tel.: 76/481-893; 70/312-4706
Fax: 76/328-105

Nagysága

206 ha
Kezdete: EOVy – EOVx 652522,8-177610,3
Vége: EOVy - EOVx: 654452,2-148448,8

Általános információ a vízről

Mesterségesen épített és üzemeltetett csatorna, partja változatos, nádasokkal, gyékénnyel, bedőlt fákkal tarkított. Vízkormányzó műtárgyakkal a csatorna 5 bögére osztott. A Fűzvölgy Öntöző Főcsatorna Vízrendszer kiinduló pontja Szalkszentmártontól délre található mint egy 3 kilométerre. A Kiskunsági Főcsatorna Vízrendszer főágából ered. 
.A főcsatorna a megye egyik legjelentősebb horgászvize. Halasítására a szövetség az elmúlt években sokat fordított, ami egy olyan halállomány kialakulását eredményezte, amelyről elmondható, hogy a Kiskunsági főcsatornát leszámítva egyedülálló a megyében. . A főcsatorna nem mondható egy nagy vízfolyásnak, azonban a folyamatosan áramló víz mennyisége jó életfeltételeket biztosít a halak számára. A csatorna szélessége átlagban 30 – 40 méter, mélysége 1,4 – 1,8 méter. Találhatóak rajta olyan szakaszok is, ahol a víz mélysége eléri 2,5 métert. Ezek a halak számára is kedvelt vermelő helyek, ahol az állomány 80 – 85 %-a tartózkodik a tél folyamán. A terület parti sávja általában nádassal borított, illetve találhatóak rajta olyan helyek is, amelyek fűvel borítottak vagy bedőlt ágakkal, fagyökerekkel tarkítottak. Ennek megfelelően a csatornán találhatóak olyan szakaszok amelyek alkalmasak a természetes szaporodásra. 
A területen olyan halfajok is nagyobb arányban fordulnak elő, mint a compó és az arany vagy széles kárász, melyek szintén mesterséges telepítések után kerültek olyan állomány szintre, amelyen már viszonylag gyakran foghatóak. A csatorna pontos hossza 48,169 kilométer.

Megközelítés

A csatorna partján végigfutó földutakon és a közúti hidaknál lehetséges.

Parkolási lehetőség

Bárhol, ahol ez nem ütközik tiltásba, illetve nem sért magántulajdont.

Halállomány

Intenzíven halasított horgászvíz, amely elsősorban a lassú folyási sebességű és az álló vizeket kedvelő halfajokat tartalmazza. Ritkán a Duna folyamról bevándorolnak kifejezetten áramlást kedvelő halfajok is.

Telepítések

A szövetség részletes telepítési terve itt olvasható:

Fajlagos tilalom

Méretkorlátozás harcsára, fajlagos tilalom harcsára, csukára, balinra, süllőre, kősüllőre és pontyra nincs.

Napijegy árak

Felnőtt éves                       26.000,-
Felnőtt 24 órás                 3.600,-
Felnőtt 48 órás napijegy 5.400,-
Felnőtt 72 órás  napijegy 7.200.-

Éjszakai horgászat

Engedélyezett.

Napijegy váltási helyek

A szövetségi jegyek az országban számtalan ponton megvásárolhatóak. Az aktuális értékesítési pontok a szövetség honlapján megtalálhatóak:

Helyi kiemelt horgászati szabályok

FŰZVÖLGYI ÖNTÖZŐ FŐCSATORNA HORGÁSZRENDJE (felnőtt 24 órás) 2020.

1.  A területi engedély megvásárlásával szerződés jött létre a területi engedély jogosultja és a BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek betartása kötelező!
2.  A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
3.  Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
4.  A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
5.  Méretkorlátozás a harcsára, fajlagos tilalom a harcsára, a csukára, a balinra, a süllőre, a kősüllőre és a pontyra nincs.
6.  Csónakból horgászni és etetni is tilos!
7.  Az amúr mérete 50 cm és naponta csak egy darab fogható.
8.  A területi jegy birtokában összesen 4 db darabszám-korlátozással védett hal, ezen belül egy halfajból naponta összesen 2 db fogható ki.  
9.   A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztántartása céljából. Horgászhelyen szemetet hátrahagyni tilos! Szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerül.
10.  A vízterületen jelölt hely nincs, a horgászhelyeket az érkezés sorrendjében lehet elfoglalni. Az engedéllyel épített vízi állásokon a tulajdonost elsőbbség illeti meg a horgászat gyakorlásában.A vízi állások bejáratát úgy kell kialakítani, hogy a tulajdonos távollétében bárki számára horgászat céljából megközelíthető legyen.
11.  A terület egyéb irányú zártsága miatt a 
            16+620 cskm és 18+850 cskm között mindkét parton
            31+700 cskm szakaszon (kíméleti terület Kopolya) 450 m hosszan minden év November 15.   
            és a következő év június 15. napja közötti idõszakban teljes horgászati tilalom van
            33+074 cskm és 36+941 cskm között a jobb parton
            36+941 cskm és 40+681 cskm között mindkét parton
            40+681 cskm és 44+836 cskm között a jobb parton
         tartózkodni, csak külön belépési engedéllyel lehet! A tiltást zárt terület, belépni tilos táblák jelzik.
12.  A megművelt területen közlekedni, azt rongálni tilos! A vízpartokat csa a
 horgászattal szorosan összefüggő tevékenységre szabad használni.
13. A Hhtv, az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi 
jegy végleges bevonásra kerül!  
14.  A vízügyi műtárgyakról és azok 50 méteres körzetében horgászni tilos.                           
15.  A horgászat megkezdése előtt ellenőrizze a szükséges okmányok meglétét, 
mert azok hiánya is jogosulatlan horgászatnak minősül.
16. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után – ha
 azt azonnal vissza nem engedi – a horgászat folytatása előtt köteles a fogási
naplóba beírni hó, nap, óra, perc dátummal!
17.  A BÁCSHOSZ elrendelhet horgászati tilalmat a
horgászversenyek idejére.
18.  A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyéről. 
19. Twisterező vagy gumihalazó horgászat esetén a twister (jig) fej  tömege max.10 g. lehet a vermelõ halállomány védelme érdekében. 
20. A BÁCSHOSZ kutatási területeket jelölhet ki egyes csatornaszakaszokon, ahol a csatorna teljes szélességében tilos a horgászat. A tilalmat tábla jelzi, illetve bõvebb tájékoztatás a szövetség honlapján található. 
21. Horgászat során a csatornaszelvénybe a vizek természetes lefolyását, hínárvágást akadályozó eszközöket (karó, drótháló, zsineg, stb.) elhelyezni tilos.
       
Kíméleti területek:

Kopolya
Hossza: 450  m
Területe: 5 ha téli kisvízállásnál, és 7 ha a nyári vízállásnál
Koordinátái a kezdőpontban:
É-K 46.8423404o és 19.0734397o
EOVy-EOVx 651981,9 m és 166453,5 m
Koordinátái a végpontban:
É-K 46.8394293o és 19.0770155o
EOVy-EOVx 652254,7m és 166130,0m

Minden év november 15. és a következõ év június 15. napja közötti idõszakban teljes horgászati tilalom van.

Bojlis horgászat

Engedélyezett.

Etetési korlátozások

Etetési korlátozások nincsenek.

Csónak használat

Csónakból horgászni és etetni tilos!

Lékhorgászat

Nem engedélyezett.

Pergetés

Engedélyezett.
Twisterező vagy gumihalazó horgászat esetén a twister (jig) fej  tömege max.10 g. lehet a vermelő halállomány védelme érdekében.

Sátorozási lehetőség

Engedélyezett, amennyiben nem esik egyéb helyi tiltás alá.

10másodperc múlva átirányítunk a fizetési felületre.