Nagybaracskai Ó-Duna (Tischer)

85,2 ha
GPS koordináták

Kezdete: EOVy – EOVx 637628,1-79121,6
Vége: EOVy - EOVx: 637159,0-83403,4


Térkép betöltése…
Nagybaracskai Ó-Duna (Tischer)

Általános információ a vízről

A vízterület egy régi Duna mellékág. Partja bokrokkal és bedőlt fákkal, vékonyabb és keskenyebb nád, sás és gyékény foltokkal szegélyezett. Jelentős nádbabás területek is találhatók rajta. Mélységi viszonyai változatosak. Partján nagyon sok régi, összedőlt és még használható horgász víziállás található. 

Megközelítés

Megközelítése Nagybaracska felől lehetséges közúton.

Napijegy árak

Felnőtt éves                      13.000,-
Felnőtt 24 órás                3.000,-
Kedvezményes éves        5.400,-
Kedvezményes 24 órás 1.200,-

Helyi kiemelt horgászati szabályok

HELYI HORGÁSZREND A 2020. ÉVI 24 ÓRÁS FELNŐTT TERÜLETI JEGYHEZ A NAGYBARACSKAI ÖREG DUNÁHOZ( TISCHER)  víztérkód: 03-063

1. A területi engedély megvásárlásával szerződés jön létre a területi engedély jogosultja és a BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, az ennek végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, valamint a 2013. évi V. törvényben (Polgári Törvénykönyv) foglalt általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek betartása kötelező!
2. Az országos- és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A MOHOSZ országos horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
3. Területi jegy csak állami horgászjegy birtokában váltható
4. Az elveszett, ellopott, megrongálódott területi jegy nem pótolható.
6. A Halgazdálkodásról és a halvédelméről szóló törvény, az országos- valamint a helyi horgászrend megsértése esetén a területi jegy véglegesen bevonásra kerül.  
7. A területen foglalt hely (jelölt hely) nincs, horgászállást létesíteni tilos!
8. Megművelt területen közlekedni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan összefüggő tevékenységre szabad használni.
9. A védgátak csak a szükséges engedélyek birtokában vehetők igénybe a horgászhelyek megközelítésére.
10. Természetvédelmi oltalom alatt álló területen mindenki csak saját felelősségére tartózkodhat.
11. A BÁCSHOSZ horgászversenyek idejére horgászati tilalmat rendelhet el.
12.  A területi jegy birtokában összesen 4 db darabszám-korlátozással védett hal, ezen belül egy halfajból naponta összesen 2 db fogható ki. 
13. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyéről.
14. A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
15. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemeteszsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztán tartása céljából. Horgászhelyen szemetet hátrahagyni tilos. A szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerülhet!
16. A vízügyi műtárgyakról és azok 50 méteres körzetében horgászni tilos.
17. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság korlátozásai:
– Horgászni a kopárháti hídtól délre eső szakaszon lehet, azonban a holtág erdőtömbbel érintkező partszakasza nem horgászható.
– Csónak használata tilos.
– A víztestek a védett területen belül a meglévő utakon (kivéve a tiltott szakaszok) gyalog, kerékpárral, segédmotor kerékpárral közelíthető meg.
– Horgászállás építése, csak természetvédelmi hatósági engedéllyel, vagyonkezelői hozzájárulás birtokában végezhető!
– Természetvédelmi érték miatt (pl. vonulás, fészkelés stb.) időszaki korlátozás elrendelhető.
– Tilos a fakivágás, ágas szedés, partfal átalakítás, állatok és növények gyűjtése, csali állat ásás,vízi növényzet irtása!
– Horgászati tevékenységen túlmenően külön engedély köteles: táborozás, tűzrakás.
– Védett, vagy fokozottan védett hal kifogása esetén a hal kíméletes visszahelyezése után kérjük a fogás helyét, idejét, faját a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságnak bejelenteni (7625 Pécs, Tettye tér 9., 06-72-517-200
Jogosulatlan halászattal, horgászattal kapcsolatosan a bejelentését az alábbi e-mail 
címeken teheti meg:  bacshoszhalor@gmail.com, allamihalor@nebih.gov.hu

Kíméleti területek: Nincsenek.

Kezelő

Bács-Kiskun megyei Horgászegyesületek Szövetsége
BÁCSHOSZ
6000 Kecskemét, Batthyány u. 19.
Levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf. 123.
Tel.: 76/481-893; 70/312-4706
Fax: 76/328-105

Nagysága

85,2 ha
GPS koordináták

Kezdete: EOVy – EOVx 637628,1-79121,6
Vége: EOVy - EOVx: 637159,0-83403,4

Általános információ a vízről

A vízterület egy régi Duna mellékág. Partja bokrokkal és bedőlt fákkal, vékonyabb és keskenyebb nád, sás és gyékény foltokkal szegélyezett. Jelentős nádbabás területek is találhatók rajta. Mélységi viszonyai változatosak. Partján nagyon sok régi, összedőlt és még használható horgász víziállás található. 

Megközelítés

Megközelítése Nagybaracska felől lehetséges közúton.

Parkolási lehetőség

Bárhol, ahol ez nem ütközik tiltásba, illetve nem sért magántulajdont.

Halállomány

Extenzíven halasított horgászvíz, amely elsősorban az alacsony oldott oxigénszintet toleráló halfajoknak képes csak biztosítani a megfelelő környezeti feltételeket és életteret.

Telepítések

A szövetség részletes telepítési terve itt olvasható:

Fajlagos tilalom

Minden tilalom és korlátozás, amely nevesítve van a 2013. CII Törvényben és az ennek végrehajtására kiadott 133/ 2013. (XII. 29.) VM rendeletben kötelezően betartandó.

Napijegy árak

Felnőtt éves                      13.000,-
Felnőtt 24 órás                3.000,-
Kedvezményes éves        5.400,-
Kedvezményes 24 órás 1.200,-

Éjszakai horgászat

Engedélyezett.

Napijegy váltási helyek

Az aktuális értékesítési pontok itt érhetőek el:

Helyi kiemelt horgászati szabályok

HELYI HORGÁSZREND A 2020. ÉVI 24 ÓRÁS FELNŐTT TERÜLETI JEGYHEZ A NAGYBARACSKAI ÖREG DUNÁHOZ( TISCHER)  víztérkód: 03-063

1. A területi engedély megvásárlásával szerződés jön létre a területi engedély jogosultja és a BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, az ennek végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, valamint a 2013. évi V. törvényben (Polgári Törvénykönyv) foglalt általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek betartása kötelező!
2. Az országos- és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A MOHOSZ országos horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
3. Területi jegy csak állami horgászjegy birtokában váltható
4. Az elveszett, ellopott, megrongálódott területi jegy nem pótolható.
6. A Halgazdálkodásról és a halvédelméről szóló törvény, az országos- valamint a helyi horgászrend megsértése esetén a területi jegy véglegesen bevonásra kerül.  
7. A területen foglalt hely (jelölt hely) nincs, horgászállást létesíteni tilos!
8. Megművelt területen közlekedni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan összefüggő tevékenységre szabad használni.
9. A védgátak csak a szükséges engedélyek birtokában vehetők igénybe a horgászhelyek megközelítésére.
10. Természetvédelmi oltalom alatt álló területen mindenki csak saját felelősségére tartózkodhat.
11. A BÁCSHOSZ horgászversenyek idejére horgászati tilalmat rendelhet el.
12.  A területi jegy birtokában összesen 4 db darabszám-korlátozással védett hal, ezen belül egy halfajból naponta összesen 2 db fogható ki. 
13. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyéről.
14. A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
15. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemeteszsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztán tartása céljából. Horgászhelyen szemetet hátrahagyni tilos. A szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerülhet!
16. A vízügyi műtárgyakról és azok 50 méteres körzetében horgászni tilos.
17. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság korlátozásai:
– Horgászni a kopárháti hídtól délre eső szakaszon lehet, azonban a holtág erdőtömbbel érintkező partszakasza nem horgászható.
– Csónak használata tilos.
– A víztestek a védett területen belül a meglévő utakon (kivéve a tiltott szakaszok) gyalog, kerékpárral, segédmotor kerékpárral közelíthető meg.
– Horgászállás építése, csak természetvédelmi hatósági engedéllyel, vagyonkezelői hozzájárulás birtokában végezhető!
– Természetvédelmi érték miatt (pl. vonulás, fészkelés stb.) időszaki korlátozás elrendelhető.
– Tilos a fakivágás, ágas szedés, partfal átalakítás, állatok és növények gyűjtése, csali állat ásás,vízi növényzet irtása!
– Horgászati tevékenységen túlmenően külön engedély köteles: táborozás, tűzrakás.
– Védett, vagy fokozottan védett hal kifogása esetén a hal kíméletes visszahelyezése után kérjük a fogás helyét, idejét, faját a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságnak bejelenteni (7625 Pécs, Tettye tér 9., 06-72-517-200
Jogosulatlan halászattal, horgászattal kapcsolatosan a bejelentését az alábbi e-mail 
címeken teheti meg:  bacshoszhalor@gmail.com, allamihalor@nebih.gov.hu

Kíméleti területek: Nincsenek.

Bojlis horgászat

Engedélyezett.

Etetési korlátozások

Etetési korlátozások nincsenek.

Csónak használat

Csónakból horgászni etetni tilos!

Lékhorgászat

Nem engedélyezett. 

Pergetés

Engedélyezett.

Sátorozási lehetőség

Engedélyezett, ahol ez nem esik külön tiltás alá.

10másodperc múlva átirányítunk a fizetési felületre.