Nagybaracskai Ó-Duna (Tischer)

85,2 ha
GPS koordináták

Kezdete: EOVy – EOVx 637628,1-79121,6
Vége: EOVy - EOVx: 637159,0-83403,4


Térkép betöltése…
Nagybaracskai Ó-Duna (Tischer)

Általános információ a vízről

A vízterület egy régi Duna mellékág. Partja bokrokkal és bedőlt fákkal, vékonyabb és keskenyebb nád, sás és gyékény foltokkal szegélyezett. Jelentős nádbabás területek is találhatók rajta. Mélységi viszonyai változatosak. Partján nagyon sok régi, összedőlt és még használható horgász víziállás található. 

Megközelítés

Megközelítése Nagybaracska felől lehetséges közúton.

Napijegy árak

Felnőtt éves                      17.300,-
Felnőtt 24 órás                3.400,-

Helyi kiemelt horgászati szabályok

HELYI HORGÁSZREND A 2022. ÉVI ÁLTALÁNOS TERÜLETI JEGYEKHEZ A NAGYBARACSKAI ÖREG- DUNÁRA (TISCHER)

1. A területi engedély megvásárlásával szerződés jön létre a területi engedély jogosultja és a BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, az ennek végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, valamint a 2013. évi V. törvényben (Polgári Törvénykönyv) foglalt általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek betartása kötelező!
2. Az országos- és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A MOHOSZ országos horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
3. Területi jegy csak állami horgászjegy birtokában váltható.
4. Az elveszett, ellopott, megrongálódott területi jegy nem pótolható.
5. A Halgazdálkodásról és a halvédelméről szóló törvény, az országos- valamint a helyi horgászrend megsértése esetén a területi jegy véglegesen bevonásra kerül.  
6. A területen foglalt hely (jelölt hely) nincs, horgászállást létesíteni tilos!
7. Megművelt területen közlekedni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan összefüggő tevékenységre szabad használni.
8. A védgátak csak a szükséges engedélyek birtokában vehetők igénybe a horgászhelyek megközelítésére.
9. Természetvédelmi oltalom alatt álló területen mindenki csak saját felelősségére tartózkodhat.
10. A BÁCSHOSZ horgászversenyek idejére horgászati tilalmat rendelhet el.

11. Területi jegyekre vonatkozó kvóták:

Éves területi jegyek:

Általános Felnőtt Éves területi jegy:
Naponta összesen 4 db darabszám-korlátozással védett hal, ezen belül egy halfajból naponta összesen 2 db fogható ki. Hetente összesen 10 db, évente összesen 70 db darabszám-korlátozással védett hal fogható ki. A 70 db darabszámmal védett halfajból összesen 35 db ragadozó (csuka, süllő, harcsa, kősüllő stb. ) és 35 db békés hal ( ponty, márna, compó stb.) fogható ki.  A darabszám-korlátozással nem védett halakból naponta 10 kg fogható ki.  A Menyhal, sügér és domolykó esetében a naponta kifogható mennyiség darabszámtól függetlenül 3 kg. 

Általános 24 órás jegyek: 

24 órás területi jeggyel összesen egy napra meghatározott darabszám fogható, az alábbi meghatározott napi korlátozás szerint. 

 Általános Felnőtt 24 órás Területi Jegyek:
Naponta összesen 4 db darabszám-korlátozással védett hal, ezen belül egy halfajból naponta összesen 2 db fogható ki, hetente összesen 10 db. A darabszám-korlátozással nem védett halakból naponta 10 kg fogható ki. A Menyhal, sügér és domolykó esetében a naponta kifogható mennyiség darabszámtól függetlenül 3 kg.


12. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyéről.
13. A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
14. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemeteszsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztán tartása céljából. Horgászhelyen szemetet hátrahagyni tilos. A szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerülhet!
15. A horgot csak horgászbottal dobva szabad a vízbe juttatni. A csali bárminemű vontatása tilos!
16. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság korlátozásai:
- Horgászni a kopárháti hídtól délre eső szakaszon lehet, azonban a holtág erdőtömbbel 
érintkező partszakasza nem horgászható.
- Csónak használata tilos.
- A víztestek a védett területen belül a meglévő utakon (kivéve a tiltott szakaszok) gyalog,
kerékpárral, segédmotor kerékpárral közelíthető meg.
- Horgászállás építése, csak természetvédelmi hatósági engedéllyel, vagyonkezelői hozzájárulás birtokában végezhető!
- Természetvédelmi érték miatt (pl. vonulás, fészkelés stb.) időszaki korlátozás elrendelhető.
- Tilos a fakivágás, ágas szedés, partfal átalakítás, állatok és növények gyűjtése, csali állat ásás, vízi növényzet irtása!
- Horgászati tevékenységen túlmenően külön engedély köteles: táborozás, tűzrakás.
- Védett, vagy fokozottan védett hal kifogása esetén a hal kíméletes visszahelyezése után kérjük a fogás helyét, idejét, faját a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságnak 
bejelenteni (7625 Pécs, Tettye tér 9., 06-72-517-200).

17. A vízterületeken horgászati célú folyamatos életvitelszerű tartózkodás (több mint 7 nap) és helyfoglalás – ide nem értve a különböző vízparti magántelkeket – nem lehetséges. Az ilyen nyilvánvaló esetekben a hivatásos halőr a vízterület partjának azonnali elhagyására adhat utasítást.
18. A hivatásos halőr, társadalmi halőr a felállított sátor elbontására, a leállított lakókocsi elvontatására adhat utasítást, különösen, amennyiben azok elhelyezése folyamatosan foglalt hely létesítésére, életvitelszerű ott tartózkodásra irányul, vagy a természeti környezetet, növényzetet károsítja. Felszólítás esetén a horgász köteles a sátrat vagy a lakókocsit a vízpartról eltávolítani.
19. A horgász köteles magánál tartani legalább 0,5 kilogramm pontossággal mérő digitális halmérleget, mérőszalagot, ki nem törölhető golyóstollat és szemeteszsákot, pontymatracot, melyek meglétét a hivatásos halőr, társadalmi halőr ellenőrizheti. A horgász köteles a kifogott halat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – annak, fajának, méretének és mennyiségének megfelelően kíméletesen – tárolni és szállítani. Kíméleti okokból drót haltartó szák használata nem engedélyezett.

Jogosulatlan halászattal, horgászattal kapcsolatosan a bejelentését az alábbi e-mail címen teheti meg: allamihalor@nebih.gov.hu

Az éves területi horgászengedély nyomtatva érvényes.

Kecskemét, 2022.                     BÁCSHOSZ - www.bacshosz.hu 

Kezelő

Bács-Kiskun megyei Horgászegyesületek Szövetsége
BÁCSHOSZ
6000 Kecskemét, Batthyány u. 19.
Levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf. 123.
Tel.: 76/481-893; 70/312-4706
Fax: 76/328-105

Nagysága

85,2 ha
GPS koordináták

Kezdete: EOVy – EOVx 637628,1-79121,6
Vége: EOVy - EOVx: 637159,0-83403,4

Általános információ a vízről

A vízterület egy régi Duna mellékág. Partja bokrokkal és bedőlt fákkal, vékonyabb és keskenyebb nád, sás és gyékény foltokkal szegélyezett. Jelentős nádbabás területek is találhatók rajta. Mélységi viszonyai változatosak. Partján nagyon sok régi, összedőlt és még használható horgász víziállás található. 

Megközelítés

Megközelítése Nagybaracska felől lehetséges közúton.

Parkolási lehetőség

Bárhol, ahol ez nem ütközik tiltásba, illetve nem sért magántulajdont.

Halállomány

Extenzíven halasított horgászvíz, amely elsősorban az alacsony oldott oxigénszintet toleráló halfajoknak képes csak biztosítani a megfelelő környezeti feltételeket és életteret.

Telepítések

A szövetség részletes telepítési terve itt olvasható:

Fajlagos tilalom

Minden tilalom és korlátozás, amely nevesítve van a 2013. CII Törvényben és az ennek végrehajtására kiadott 133/ 2013. (XII. 29.) VM rendeletben kötelezően betartandó.

Napijegy árak

Felnőtt éves                      17.300,-
Felnőtt 24 órás                3.400,-

Éjszakai horgászat

Engedélyezett.

Napijegy váltási helyek

Az aktuális értékesítési pontok itt érhetőek el:

Helyi kiemelt horgászati szabályok

HELYI HORGÁSZREND A 2022. ÉVI ÁLTALÁNOS TERÜLETI JEGYEKHEZ A NAGYBARACSKAI ÖREG- DUNÁRA (TISCHER)

1. A területi engedély megvásárlásával szerződés jön létre a területi engedély jogosultja és a BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, az ennek végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, valamint a 2013. évi V. törvényben (Polgári Törvénykönyv) foglalt általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek betartása kötelező!
2. Az országos- és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A MOHOSZ országos horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
3. Területi jegy csak állami horgászjegy birtokában váltható.
4. Az elveszett, ellopott, megrongálódott területi jegy nem pótolható.
5. A Halgazdálkodásról és a halvédelméről szóló törvény, az országos- valamint a helyi horgászrend megsértése esetén a területi jegy véglegesen bevonásra kerül.  
6. A területen foglalt hely (jelölt hely) nincs, horgászállást létesíteni tilos!
7. Megművelt területen közlekedni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan összefüggő tevékenységre szabad használni.
8. A védgátak csak a szükséges engedélyek birtokában vehetők igénybe a horgászhelyek megközelítésére.
9. Természetvédelmi oltalom alatt álló területen mindenki csak saját felelősségére tartózkodhat.
10. A BÁCSHOSZ horgászversenyek idejére horgászati tilalmat rendelhet el.

11. Területi jegyekre vonatkozó kvóták:

Éves területi jegyek:

Általános Felnőtt Éves területi jegy:
Naponta összesen 4 db darabszám-korlátozással védett hal, ezen belül egy halfajból naponta összesen 2 db fogható ki. Hetente összesen 10 db, évente összesen 70 db darabszám-korlátozással védett hal fogható ki. A 70 db darabszámmal védett halfajból összesen 35 db ragadozó (csuka, süllő, harcsa, kősüllő stb. ) és 35 db békés hal ( ponty, márna, compó stb.) fogható ki.  A darabszám-korlátozással nem védett halakból naponta 10 kg fogható ki.  A Menyhal, sügér és domolykó esetében a naponta kifogható mennyiség darabszámtól függetlenül 3 kg. 

Általános 24 órás jegyek: 

24 órás területi jeggyel összesen egy napra meghatározott darabszám fogható, az alábbi meghatározott napi korlátozás szerint. 

 Általános Felnőtt 24 órás Területi Jegyek:
Naponta összesen 4 db darabszám-korlátozással védett hal, ezen belül egy halfajból naponta összesen 2 db fogható ki, hetente összesen 10 db. A darabszám-korlátozással nem védett halakból naponta 10 kg fogható ki. A Menyhal, sügér és domolykó esetében a naponta kifogható mennyiség darabszámtól függetlenül 3 kg.


12. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyéről.
13. A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
14. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemeteszsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztán tartása céljából. Horgászhelyen szemetet hátrahagyni tilos. A szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerülhet!
15. A horgot csak horgászbottal dobva szabad a vízbe juttatni. A csali bárminemű vontatása tilos!
16. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság korlátozásai:
- Horgászni a kopárháti hídtól délre eső szakaszon lehet, azonban a holtág erdőtömbbel 
érintkező partszakasza nem horgászható.
- Csónak használata tilos.
- A víztestek a védett területen belül a meglévő utakon (kivéve a tiltott szakaszok) gyalog,
kerékpárral, segédmotor kerékpárral közelíthető meg.
- Horgászállás építése, csak természetvédelmi hatósági engedéllyel, vagyonkezelői hozzájárulás birtokában végezhető!
- Természetvédelmi érték miatt (pl. vonulás, fészkelés stb.) időszaki korlátozás elrendelhető.
- Tilos a fakivágás, ágas szedés, partfal átalakítás, állatok és növények gyűjtése, csali állat ásás, vízi növényzet irtása!
- Horgászati tevékenységen túlmenően külön engedély köteles: táborozás, tűzrakás.
- Védett, vagy fokozottan védett hal kifogása esetén a hal kíméletes visszahelyezése után kérjük a fogás helyét, idejét, faját a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságnak 
bejelenteni (7625 Pécs, Tettye tér 9., 06-72-517-200).

17. A vízterületeken horgászati célú folyamatos életvitelszerű tartózkodás (több mint 7 nap) és helyfoglalás – ide nem értve a különböző vízparti magántelkeket – nem lehetséges. Az ilyen nyilvánvaló esetekben a hivatásos halőr a vízterület partjának azonnali elhagyására adhat utasítást.
18. A hivatásos halőr, társadalmi halőr a felállított sátor elbontására, a leállított lakókocsi elvontatására adhat utasítást, különösen, amennyiben azok elhelyezése folyamatosan foglalt hely létesítésére, életvitelszerű ott tartózkodásra irányul, vagy a természeti környezetet, növényzetet károsítja. Felszólítás esetén a horgász köteles a sátrat vagy a lakókocsit a vízpartról eltávolítani.
19. A horgász köteles magánál tartani legalább 0,5 kilogramm pontossággal mérő digitális halmérleget, mérőszalagot, ki nem törölhető golyóstollat és szemeteszsákot, pontymatracot, melyek meglétét a hivatásos halőr, társadalmi halőr ellenőrizheti. A horgász köteles a kifogott halat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – annak, fajának, méretének és mennyiségének megfelelően kíméletesen – tárolni és szállítani. Kíméleti okokból drót haltartó szák használata nem engedélyezett.

Jogosulatlan halászattal, horgászattal kapcsolatosan a bejelentését az alábbi e-mail címen teheti meg: allamihalor@nebih.gov.hu

Az éves területi horgászengedély nyomtatva érvényes.

Kecskemét, 2022.                     BÁCSHOSZ - www.bacshosz.hu 

Bojlis horgászat

Engedélyezett.

Etetési korlátozások

Etetési korlátozások nincsenek.

Csónak használat

Csónakból horgászni etetni tilos!

Lékhorgászat

Nem engedélyezett. 

Pergetés

Engedélyezett.

Sátorozási lehetőség

Engedélyezett, ahol ez nem esik külön tiltás alá.

10másodperc múlva átirányítunk a fizetési felületre.