Kiskunsági öntöző főcsatorna

303 ha
GPS koordináták

Kezdete: EOVy – EOVx 644443,0-188090,9
Vége: EOVy - EOVx: 661149,7-148653,8


Térkép betöltése…
Kiskunsági öntöző főcsatorna

Általános információ a vízről

Mesterségesen épített és üzemeltetett csatorna, partja változatos, nádasokkal, gyékénnyel, bedőlt fákkal tarkított. A Kiskunsági Öntöző Főcsatorna nagyobb és ismertebb nagyságrendű mint a Fűzvölgy Öntöző Főcsatorna. A főváros és a Duna – Tisza közének egyik legkedveltebb horgászvize. A Ráckevei Duna ág és a Nagy Duna összefolyása előtt ágazik ki a Ráckevei Duna ágból és Akasztónál csatlakozik bele a Duna – Völgyi Öntöző Főcsatornába. 
A főcsatorna a megye egyik legjelentősebb horgászvize. Halasítására a szövetség az elmúlt években sokat fordított, ami egy olyan halállomány kialakulását eredményezte, amelyről elmondható, hogy a Fűzvölgyi Öntöző Főcsatornát leszámítva egyedülálló a megyében. A főcsatorna nem mondható egy nagy vízfolyásnak, azonban a folyamatosan áramló víz mennyisége jó életfeltételeket biztosít a halak számára. A csatorna szélessége átlagban 40 – 50 méter, mélysége 1,6 – 2,0 méter. Találhatóak rajta olyan szakaszok is, ahol a víz mélysége eléri a 3,0 métert. Ezek a halak számára is kedvelt vermelő helyek, ahol az állomány 80 – 85 %-a tartózkodik a tél folyamán. Területi tagozódása szerint 3 részre osztható, melyet két közbenső zsilip beiktatása idéz elő.
A terület parti sávja általában nádassal borított, illetve találhatóak rajta olyan helyek is, amelyek fűvel borítottak vagy bedőlt ágakkal, fagyökerekkel tarkítottak. Ennek megfelelően a csatornán találhatóak olyan szakaszok, amelyek alkalmasak a természetes szaporodásra. 
A csatorna pontos hossza 58,75 kilométer.

Megközelítés

A csatorna partján végigfutó földutakon és a közúti hidaknál lehetséges.

Napijegy árak

Felnőtt éves                       34.500,-
Felnőtt 24 órás                 4.000,-
Felnőtt 48 órás napijegy 6.000,-
Felnőtt 72 órás  napijegy 8.000,-

Helyi kiemelt horgászati szabályok

KISKUNSÁGI ÖNTÖZŐ FŐCSATORNA HORGÁSZRENDJE  2022.

1.  A területi engedély megvásárlásával szerződés jött létre a területi engedély jogosultja és a BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek betartása kötelező!

2.  A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!

3.  Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.

4.  A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.

5.  Méretkorlátozás a harcsára, fajlagos tilalom a harcsára, a csukára, a balinra, a süllőre, a kősüllőre és a pontyra nincs.

6.  Csónakból horgászni és etetni is tilos!

7.  Az amúr mérete 50 cm és naponta csak egy darab fogható.

8.  Területi jegyekre vonatkozó kvóták: 

Éves területi jegyek:

a) Általános Felnőtt Éves területi jegy:

Naponta összesen 4 db darabszám-korlátozással védett hal, ezen belül egy halfajból naponta összesen 2 db fogható ki. Hetente összesen 10 db, évente összesen 70 db darabszám-korlátozással védett hal fogható ki. A 70 db darabszámmal védett halfajból összesen 35 db ragadozó (csuka, süllő, harcsa, kősüllő stb. ) és 35 db békés hal ( ponty, márna, compó stb.) fogható ki.  A darabszám-korlátozással nem védett halakból naponta 10 kg fogható ki.  A Menyhal, sügér és domolykó esetében a naponta kifogható mennyiség darabszámtól függetlenül 3 kg.

b) Általános Ifjúsági; Kedvezményezett Éves Területi jegyek:

A területi jegy birtokában horgászni egyszerre csak egy bottal lehet, legfeljebb három horoggal. Naponta összesen 2 db darabszám-korlátozással védett hal fogható ki. Hetente összesen 10 db, évente összesen 50 db darabszám-korlátozással védett hal fogható ki. Az 50 db darabszámmal védett halfajból összesen 25 db ragadozó (csuka, süllő, harcsa, kősüllő stb. ) és 25 db békés hal ( ponty, márna, compó stb.) fogható ki.  A darabszám-korlátozással nem védett halakból naponta 5 kg fogható ki.  A Menyhal, sügér és domolykó esetében a naponta kifogható mennyiség darabszámtól függetlenül 3 kg.

Általános 24 -, 48 -, 72 órás jegyek: 

24 órás területi jeggyel összesen egy napra meghatározott darabszám fogható, 48 órás területi jeggyel összesen kettő napra meghatározott darabszám fogható, 72 órás területi jeggyel összesen három napra meghatározott darabszám fogható, az alábbi meghatározott napi korlátozás szerint.

a) Általános Felnőtt 24 -, 48 -, 72 órás Területi Jegyek:

Naponta összesen 4 db darabszám-korlátozással védett hal, ezen belül egy halfajból naponta összesen 2 db fogható ki. A darabszám-korlátozással nem védett halakból naponta 10 kg fogható ki.  A Menyhal, sügér és domolykó esetében a naponta kifogható mennyiség darabszámtól függetlenül 3 kg.

b) Általános 24 órás Ifjúsági; Kedvezményezett jegyek:

A területi jegy birtokában horgászni egyszerre csak egy bottal lehet, legfeljebb három horoggal. Naponta összesen 2 db darabszám-korlátozással védett hal fogható ki. A darabszám-korlátozással nem védett halakból naponta 5 kg fogható ki.  A Menyhal, sügér és domolykó esetében a naponta kifogható mennyiség darabszámtól függetlenül 3 kg.

 

9.    A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztántartása céljából. Horgászhelyen szemetet hátrahagyni tilos! Szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerül.

10.  A vízterületen jelölt hely nincs, a horgászhelyeket az érkezés sorrendjében lehet elfoglalni.

11.  A Tass-i Holtágon (kíméleti terület Tass községtől Délre körülbelül 3 km-re a jobb parton) november 15. -  június 15. között  horgászni tilos! A Kiskunsági Főcsatorna DVCS -  Kelemenszéki tápcsatorna betorkolásától (15+167 cskm) a solti csőszházig (10 cskm) a bal parton horgászni tilos! 

12.  A megművelt területen közlekedni, azt rongálni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan összefüggő tevékenységre szabad használni.

13.  A Hhtv, az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy végleges bevonásra kerül!  

14.  A vízügyi műtárgyakról és azok 50 méteres körzetében horgászni tilos.                            

15.  A horgászat megkezdése előtt ellenőrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is jogosulatlan horgászatnak minősül.

16.  A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után – ha azt azonnal vissza nem engedi – a horgászat folytatása előtt köteles a fogási naplóba beírni hó, nap, óra, perc dátummal!

17.  A BÁCSHOSZ elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.

18.  A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyéről. 

19.  Twisterező vagy gumihalazó horgászat esetén a twister (jig) fej tömege max.10 g. lehet a vermelő halállomány védelme érdekében. 

20.  Horgászat során a csatornaszelvénybe a vizek természetes lefolyását, hínárvágást akadályozó eszközöket (karó, drótháló, zsineg, stb.) elhelyezni tilos.

21. A vízterületeken horgászati célú folyamatos életvitelszerű tartózkodás (több mint 7 nap) és helyfoglalás – ide nem értve a különböző vízparti magántelkeket – nem lehetséges. Az ilyen nyilvánvaló esetekben a hivatásos halőr a vízterület partjának azonnali elhagyására adhat utasítást.

22. A hivatásos halőr, társadalmi halőr a felállított sátor elbontására, a leállított lakókocsi elvontatására adhat utasítást, különösen, amennyiben azok elhelyezése folyamatosan foglalt hely létesítésére, életvitelszerű ott tartózkodásra irányul, vagy a természeti környezetet,növényzetet károsítja. Felszólítás esetén a horgász köteles a sátrat vagy a lakókocsit a vízpartról eltávolítani.

23. A horgász köteles magánál tartani legalább 0,5 kilogramm pontossággal mérő digitális halmérleget, mérőszalagot, ki nem törölhető golyóstollat és szemeteszsákot, pontymatracot, melyek meglétét a hivatásos halőr, társadalmi halőr ellenőrizheti. A horgász köteles a kifogott halat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – annak, fajának, méretének és mennyiségének megfelelően kíméletesen – tárolni és szállítani. Kíméleti okokból drót haltartó szák használata nem engedélyezett.       

Kezelő

Bács-Kiskun megyei Horgászegyesületek Szövetsége
BÁCSHOSZ
6000 Kecskemét, Batthyány u. 19.
Levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf. 123.
Tel.: 76/481-893; 70/312-4706
Fax: 76/328-105

Nagysága

303 ha
GPS koordináták

Kezdete: EOVy – EOVx 644443,0-188090,9
Vége: EOVy - EOVx: 661149,7-148653,8

Általános információ a vízről

Mesterségesen épített és üzemeltetett csatorna, partja változatos, nádasokkal, gyékénnyel, bedőlt fákkal tarkított. A Kiskunsági Öntöző Főcsatorna nagyobb és ismertebb nagyságrendű mint a Fűzvölgy Öntöző Főcsatorna. A főváros és a Duna – Tisza közének egyik legkedveltebb horgászvize. A Ráckevei Duna ág és a Nagy Duna összefolyása előtt ágazik ki a Ráckevei Duna ágból és Akasztónál csatlakozik bele a Duna – Völgyi Öntöző Főcsatornába. 
A főcsatorna a megye egyik legjelentősebb horgászvize. Halasítására a szövetség az elmúlt években sokat fordított, ami egy olyan halállomány kialakulását eredményezte, amelyről elmondható, hogy a Fűzvölgyi Öntöző Főcsatornát leszámítva egyedülálló a megyében. A főcsatorna nem mondható egy nagy vízfolyásnak, azonban a folyamatosan áramló víz mennyisége jó életfeltételeket biztosít a halak számára. A csatorna szélessége átlagban 40 – 50 méter, mélysége 1,6 – 2,0 méter. Találhatóak rajta olyan szakaszok is, ahol a víz mélysége eléri a 3,0 métert. Ezek a halak számára is kedvelt vermelő helyek, ahol az állomány 80 – 85 %-a tartózkodik a tél folyamán. Területi tagozódása szerint 3 részre osztható, melyet két közbenső zsilip beiktatása idéz elő.
A terület parti sávja általában nádassal borított, illetve találhatóak rajta olyan helyek is, amelyek fűvel borítottak vagy bedőlt ágakkal, fagyökerekkel tarkítottak. Ennek megfelelően a csatornán találhatóak olyan szakaszok, amelyek alkalmasak a természetes szaporodásra. 
A csatorna pontos hossza 58,75 kilométer.

Megközelítés

A csatorna partján végigfutó földutakon és a közúti hidaknál lehetséges.

Parkolási lehetőség

Bárhol, ahol ez nem ütközik tiltásba, illetve nem sért magántulajdont.

Halállomány

Intenzíven halasított horgászvíz, amely elsősorban a lassú folyási sebességű és az álló vizeket kedvelő halfajokat tartalmazza. Ritkán a Duna folyamról bevándorolnak kifejezetten áramlást kedvelő halfajok is.

Telepítések

A szövetség részletes telepítési terve itt olvasható:

Fajlagos tilalom

Méretkorlátozás harcsára, fajlagos tilalom harcsára, csukára, balinra, süllőre, kősüllőre és pontyra nincs.

Napijegy árak

Felnőtt éves                       34.500,-
Felnőtt 24 órás                 4.000,-
Felnőtt 48 órás napijegy 6.000,-
Felnőtt 72 órás  napijegy 8.000,-

Éjszakai horgászat

Engedélyezett.

Napijegy váltási helyek

A szövetségi jegyek az országban számtalan ponton megvásárolhatóak. Az aktuális értékesítési pontok a szövetség honlapján megtalálhatóak:

Helyi kiemelt horgászati szabályok

KISKUNSÁGI ÖNTÖZŐ FŐCSATORNA HORGÁSZRENDJE  2022.

1.  A területi engedély megvásárlásával szerződés jött létre a területi engedély jogosultja és a BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek betartása kötelező!

2.  A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!

3.  Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.

4.  A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.

5.  Méretkorlátozás a harcsára, fajlagos tilalom a harcsára, a csukára, a balinra, a süllőre, a kősüllőre és a pontyra nincs.

6.  Csónakból horgászni és etetni is tilos!

7.  Az amúr mérete 50 cm és naponta csak egy darab fogható.

8.  Területi jegyekre vonatkozó kvóták: 

Éves területi jegyek:

a) Általános Felnőtt Éves területi jegy:

Naponta összesen 4 db darabszám-korlátozással védett hal, ezen belül egy halfajból naponta összesen 2 db fogható ki. Hetente összesen 10 db, évente összesen 70 db darabszám-korlátozással védett hal fogható ki. A 70 db darabszámmal védett halfajból összesen 35 db ragadozó (csuka, süllő, harcsa, kősüllő stb. ) és 35 db békés hal ( ponty, márna, compó stb.) fogható ki.  A darabszám-korlátozással nem védett halakból naponta 10 kg fogható ki.  A Menyhal, sügér és domolykó esetében a naponta kifogható mennyiség darabszámtól függetlenül 3 kg.

b) Általános Ifjúsági; Kedvezményezett Éves Területi jegyek:

A területi jegy birtokában horgászni egyszerre csak egy bottal lehet, legfeljebb három horoggal. Naponta összesen 2 db darabszám-korlátozással védett hal fogható ki. Hetente összesen 10 db, évente összesen 50 db darabszám-korlátozással védett hal fogható ki. Az 50 db darabszámmal védett halfajból összesen 25 db ragadozó (csuka, süllő, harcsa, kősüllő stb. ) és 25 db békés hal ( ponty, márna, compó stb.) fogható ki.  A darabszám-korlátozással nem védett halakból naponta 5 kg fogható ki.  A Menyhal, sügér és domolykó esetében a naponta kifogható mennyiség darabszámtól függetlenül 3 kg.

Általános 24 -, 48 -, 72 órás jegyek: 

24 órás területi jeggyel összesen egy napra meghatározott darabszám fogható, 48 órás területi jeggyel összesen kettő napra meghatározott darabszám fogható, 72 órás területi jeggyel összesen három napra meghatározott darabszám fogható, az alábbi meghatározott napi korlátozás szerint.

a) Általános Felnőtt 24 -, 48 -, 72 órás Területi Jegyek:

Naponta összesen 4 db darabszám-korlátozással védett hal, ezen belül egy halfajból naponta összesen 2 db fogható ki. A darabszám-korlátozással nem védett halakból naponta 10 kg fogható ki.  A Menyhal, sügér és domolykó esetében a naponta kifogható mennyiség darabszámtól függetlenül 3 kg.

b) Általános 24 órás Ifjúsági; Kedvezményezett jegyek:

A területi jegy birtokában horgászni egyszerre csak egy bottal lehet, legfeljebb három horoggal. Naponta összesen 2 db darabszám-korlátozással védett hal fogható ki. A darabszám-korlátozással nem védett halakból naponta 5 kg fogható ki.  A Menyhal, sügér és domolykó esetében a naponta kifogható mennyiség darabszámtól függetlenül 3 kg.

 

9.    A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztántartása céljából. Horgászhelyen szemetet hátrahagyni tilos! Szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerül.

10.  A vízterületen jelölt hely nincs, a horgászhelyeket az érkezés sorrendjében lehet elfoglalni.

11.  A Tass-i Holtágon (kíméleti terület Tass községtől Délre körülbelül 3 km-re a jobb parton) november 15. -  június 15. között  horgászni tilos! A Kiskunsági Főcsatorna DVCS -  Kelemenszéki tápcsatorna betorkolásától (15+167 cskm) a solti csőszházig (10 cskm) a bal parton horgászni tilos! 

12.  A megművelt területen közlekedni, azt rongálni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan összefüggő tevékenységre szabad használni.

13.  A Hhtv, az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy végleges bevonásra kerül!  

14.  A vízügyi műtárgyakról és azok 50 méteres körzetében horgászni tilos.                            

15.  A horgászat megkezdése előtt ellenőrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is jogosulatlan horgászatnak minősül.

16.  A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után – ha azt azonnal vissza nem engedi – a horgászat folytatása előtt köteles a fogási naplóba beírni hó, nap, óra, perc dátummal!

17.  A BÁCSHOSZ elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.

18.  A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyéről. 

19.  Twisterező vagy gumihalazó horgászat esetén a twister (jig) fej tömege max.10 g. lehet a vermelő halállomány védelme érdekében. 

20.  Horgászat során a csatornaszelvénybe a vizek természetes lefolyását, hínárvágást akadályozó eszközöket (karó, drótháló, zsineg, stb.) elhelyezni tilos.

21. A vízterületeken horgászati célú folyamatos életvitelszerű tartózkodás (több mint 7 nap) és helyfoglalás – ide nem értve a különböző vízparti magántelkeket – nem lehetséges. Az ilyen nyilvánvaló esetekben a hivatásos halőr a vízterület partjának azonnali elhagyására adhat utasítást.

22. A hivatásos halőr, társadalmi halőr a felállított sátor elbontására, a leállított lakókocsi elvontatására adhat utasítást, különösen, amennyiben azok elhelyezése folyamatosan foglalt hely létesítésére, életvitelszerű ott tartózkodásra irányul, vagy a természeti környezetet,növényzetet károsítja. Felszólítás esetén a horgász köteles a sátrat vagy a lakókocsit a vízpartról eltávolítani.

23. A horgász köteles magánál tartani legalább 0,5 kilogramm pontossággal mérő digitális halmérleget, mérőszalagot, ki nem törölhető golyóstollat és szemeteszsákot, pontymatracot, melyek meglétét a hivatásos halőr, társadalmi halőr ellenőrizheti. A horgász köteles a kifogott halat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – annak, fajának, méretének és mennyiségének megfelelően kíméletesen – tárolni és szállítani. Kíméleti okokból drót haltartó szák használata nem engedélyezett.       

Bojlis horgászat

Engedélyezett.

Etetési korlátozások

Etetési korlátozások nincsenek.

Csónak használat

Csónakból horgászni és etetni tilos!

Lékhorgászat

Nem engedélyezett.

Pergetés

Engedélyezett.
Twisterező vagy gumihalazó horgászat esetén a twister (jig) fej  tömege max.10 g. lehet a vermelő halállomány védelme érdekében.

Sátorozási lehetőség

Engedélyezett, amennyiben nem esik egyéb helyi tiltás alá.

10másodperc múlva átirányítunk a fizetési felületre.