Kiskunsági öntöző főcsatorna

303 ha
GPS koordináták

Kezdete: EOVy – EOVx 644443,0-188090,9
Vége: EOVy - EOVx: 661149,7-148653,8


Térkép betöltése…
Kiskunsági öntöző főcsatorna

Általános információ a vízről

Mesterségesen épített és üzemeltetett csatorna, partja változatos, nádasokkal, gyékénnyel, bedőlt fákkal tarkított. A Kiskunsági Öntöző Főcsatorna nagyobb és ismertebb nagyságrendű mint a Fűzvölgy Öntöző Főcsatorna. A főváros és a Duna – Tisza közének egyik legkedveltebb horgászvize. A Ráckevei Duna ág és a Nagy Duna összefolyása előtt ágazik ki a Ráckevei Duna ágból és Akasztónál csatlakozik bele a Duna – Völgyi Öntöző Főcsatornába. 
A főcsatorna a megye egyik legjelentősebb horgászvize. Halasítására a szövetség az elmúlt években sokat fordított, ami egy olyan halállomány kialakulását eredményezte, amelyről elmondható, hogy a Fűzvölgyi Öntöző Főcsatornát leszámítva egyedülálló a megyében. A főcsatorna nem mondható egy nagy vízfolyásnak, azonban a folyamatosan áramló víz mennyisége jó életfeltételeket biztosít a halak számára. A csatorna szélessége átlagban 40 – 50 méter, mélysége 1,6 – 2,0 méter. Találhatóak rajta olyan szakaszok is, ahol a víz mélysége eléri a 3,0 métert. Ezek a halak számára is kedvelt vermelő helyek, ahol az állomány 80 – 85 %-a tartózkodik a tél folyamán. Területi tagozódása szerint 3 részre osztható, melyet két közbenső zsilip beiktatása idéz elő.
A terület parti sávja általában nádassal borított, illetve találhatóak rajta olyan helyek is, amelyek fűvel borítottak vagy bedőlt ágakkal, fagyökerekkel tarkítottak. Ennek megfelelően a csatornán találhatóak olyan szakaszok, amelyek alkalmasak a természetes szaporodásra. 
A csatorna pontos hossza 58,75 kilométer.

Megközelítés

A csatorna partján végigfutó földutakon és a közúti hidaknál lehetséges.

Napijegy árak

Felnőtt éves                       26.000,-
Felnőtt 24 órás                 3.600,-
Felnőtt 48 órás napijegy 5.400,-
Felnőtt 72 órás  napijegy 7.200,-

Helyi kiemelt horgászati szabályok

KISKUNSÁGI ÖNTÖZŐ FŐCSATORNA HORGÁSZRENDJE (felnőtt 24 órás) 2020.

1.  A területi engedély megvásárlásával szerződés jött létre a területi engedély jogosultja és a BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek betartása kötelező!
2.  A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
3.  Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
4.  A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
5.  Méretkorlátozás a harcsára, fajlagos tilalom a harcsára, a csukára, a balinra, a süllőre, a kősüllőre és a pontyra nincs.
6.  Csónakból horgászni és etetni is tilos!
7.  Az amúr mérete 50 cm és naponta csak egy darab fogható.
8.  A területi jegy birtokában összesen 4 db darabszám-korlátozással védett hal, ezen belül egy halfajból naponta összesen 2 db fogható ki. 
9.   A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztántartása céljából. Horgászhelyen szemetet hátrahagyni tilos! Szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerül.
10.  A vízterületen jelölt hely nincs, a horgászhelyeket az érkezés sorrendjében lehet elfoglalni. Az engedéllyel épített vízi állásokon a tulajdonost elsőbbség illeti meg a horgászat gyakorlásában.A vízi állások bejáratát úgy kell kialakítani, hogy a tulajdonos távollétében bárki számára horgászat céljából megközelíthető legyen.
11. A Tass-i Holtágon (kíméleti terület Tass községtől Délre körülbelül 3 km-re a jobb parton)  november 15  június 15 között  horgászni tilos!
A Kiskunsági Főcsatorna DVCS  Kelemenszéki tápcsatorna betorkolásától (15+167 cskm) a solti  csőszházig (10 cskm) a bal parton horgászni tilos! 
12.  A megművelt területen közlekedni, azt rongálni tilos! A vízpartokat csa a
 horgászattal szorosan összefüggő tevékenységre szabad használni.
13. A Hhtv, az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi 
jegy végleges bevonásra kerül!  
14.  A vízügyi műtárgyakról és azok 50 méteres körzetében horgászni tilos.                           
15.  A horgászat megkezdése előtt ellenőrizze a szükséges okmányok meglétét, 
mert azok hiánya is jogosulatlan horgászatnak minősül.
16. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után – ha
 azt azonnal vissza nem engedi – a horgászat folytatása előtt köteles a fogási
naplóba beírni hó, nap, óra, perc dátummal!
17.  A BÁCSHOSZ elrendelhet horgászati tilalmat a
horgászversenyek idejére.
18.  A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyéről. 
19. Twisterező vagy gumihalazó horgászat esetén a twister (jig) fej  tömege max.10 g. lehet a vermelő halállomány védelme érdekében. 
20. Horgászat során a csatornaszelvénybe a vizek természetes lefolyását, hínárvágást akadályozó eszközöket (karó, drótháló, zsineg, stb.) elhelyezni tilos.

Kíméleti területek:

Tassi átvágás
Hossza: 2.200 m
Területe: 17,7 ha téli kisvízállásnál, 20 ha a nyári vízállásnál
Koordinátái a kezdőpontban
É-K 47.0039046o és 19.0762782o
EOVy-EOVx 652192,0 m és 184413,5 m
Koordinátái a végpontban:
É-K 46.9996608o és 19.0782094o
EOVy-EOVx 652339,0 m és 18394,8 m

A Tass-i Holtágon (kíméleti terület Tass községtõl Délre körülbelül 3 km-re a 
          jobb parton)  november 15  június 15 között  horgászni tilos!

Kezelő

Bács-Kiskun megyei Horgászegyesületek Szövetsége
BÁCSHOSZ
6000 Kecskemét, Batthyány u. 19.
Levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf. 123.
Tel.: 76/481-893; 70/312-4706
Fax: 76/328-105

Nagysága

303 ha
GPS koordináták

Kezdete: EOVy – EOVx 644443,0-188090,9
Vége: EOVy - EOVx: 661149,7-148653,8

Általános információ a vízről

Mesterségesen épített és üzemeltetett csatorna, partja változatos, nádasokkal, gyékénnyel, bedőlt fákkal tarkított. A Kiskunsági Öntöző Főcsatorna nagyobb és ismertebb nagyságrendű mint a Fűzvölgy Öntöző Főcsatorna. A főváros és a Duna – Tisza közének egyik legkedveltebb horgászvize. A Ráckevei Duna ág és a Nagy Duna összefolyása előtt ágazik ki a Ráckevei Duna ágból és Akasztónál csatlakozik bele a Duna – Völgyi Öntöző Főcsatornába. 
A főcsatorna a megye egyik legjelentősebb horgászvize. Halasítására a szövetség az elmúlt években sokat fordított, ami egy olyan halállomány kialakulását eredményezte, amelyről elmondható, hogy a Fűzvölgyi Öntöző Főcsatornát leszámítva egyedülálló a megyében. A főcsatorna nem mondható egy nagy vízfolyásnak, azonban a folyamatosan áramló víz mennyisége jó életfeltételeket biztosít a halak számára. A csatorna szélessége átlagban 40 – 50 méter, mélysége 1,6 – 2,0 méter. Találhatóak rajta olyan szakaszok is, ahol a víz mélysége eléri a 3,0 métert. Ezek a halak számára is kedvelt vermelő helyek, ahol az állomány 80 – 85 %-a tartózkodik a tél folyamán. Területi tagozódása szerint 3 részre osztható, melyet két közbenső zsilip beiktatása idéz elő.
A terület parti sávja általában nádassal borított, illetve találhatóak rajta olyan helyek is, amelyek fűvel borítottak vagy bedőlt ágakkal, fagyökerekkel tarkítottak. Ennek megfelelően a csatornán találhatóak olyan szakaszok, amelyek alkalmasak a természetes szaporodásra. 
A csatorna pontos hossza 58,75 kilométer.

Megközelítés

A csatorna partján végigfutó földutakon és a közúti hidaknál lehetséges.

Parkolási lehetőség

Bárhol, ahol ez nem ütközik tiltásba, illetve nem sért magántulajdont.

Halállomány

Intenzíven halasított horgászvíz, amely elsősorban a lassú folyási sebességű és az álló vizeket kedvelő halfajokat tartalmazza. Ritkán a Duna folyamról bevándorolnak kifejezetten áramlást kedvelő halfajok is.

Telepítések

A szövetség részletes telepítési terve itt olvasható:

Fajlagos tilalom

Méretkorlátozás harcsára, fajlagos tilalom harcsára, csukára, balinra, süllőre, kősüllőre és pontyra nincs.

Napijegy árak

Felnőtt éves                       26.000,-
Felnőtt 24 órás                 3.600,-
Felnőtt 48 órás napijegy 5.400,-
Felnőtt 72 órás  napijegy 7.200,-

Éjszakai horgászat

Engedélyezett.

Napijegy váltási helyek

A szövetségi jegyek az országban számtalan ponton megvásárolhatóak. Az aktuális értékesítési pontok a szövetség honlapján megtalálhatóak:

Helyi kiemelt horgászati szabályok

KISKUNSÁGI ÖNTÖZŐ FŐCSATORNA HORGÁSZRENDJE (felnőtt 24 órás) 2020.

1.  A területi engedély megvásárlásával szerződés jött létre a területi engedély jogosultja és a BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek betartása kötelező!
2.  A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
3.  Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
4.  A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
5.  Méretkorlátozás a harcsára, fajlagos tilalom a harcsára, a csukára, a balinra, a süllőre, a kősüllőre és a pontyra nincs.
6.  Csónakból horgászni és etetni is tilos!
7.  Az amúr mérete 50 cm és naponta csak egy darab fogható.
8.  A területi jegy birtokában összesen 4 db darabszám-korlátozással védett hal, ezen belül egy halfajból naponta összesen 2 db fogható ki. 
9.   A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztántartása céljából. Horgászhelyen szemetet hátrahagyni tilos! Szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerül.
10.  A vízterületen jelölt hely nincs, a horgászhelyeket az érkezés sorrendjében lehet elfoglalni. Az engedéllyel épített vízi állásokon a tulajdonost elsőbbség illeti meg a horgászat gyakorlásában.A vízi állások bejáratát úgy kell kialakítani, hogy a tulajdonos távollétében bárki számára horgászat céljából megközelíthető legyen.
11. A Tass-i Holtágon (kíméleti terület Tass községtől Délre körülbelül 3 km-re a jobb parton)  november 15  június 15 között  horgászni tilos!
A Kiskunsági Főcsatorna DVCS  Kelemenszéki tápcsatorna betorkolásától (15+167 cskm) a solti  csőszházig (10 cskm) a bal parton horgászni tilos! 
12.  A megművelt területen közlekedni, azt rongálni tilos! A vízpartokat csa a
 horgászattal szorosan összefüggő tevékenységre szabad használni.
13. A Hhtv, az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi 
jegy végleges bevonásra kerül!  
14.  A vízügyi műtárgyakról és azok 50 méteres körzetében horgászni tilos.                           
15.  A horgászat megkezdése előtt ellenőrizze a szükséges okmányok meglétét, 
mert azok hiánya is jogosulatlan horgászatnak minősül.
16. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után – ha
 azt azonnal vissza nem engedi – a horgászat folytatása előtt köteles a fogási
naplóba beírni hó, nap, óra, perc dátummal!
17.  A BÁCSHOSZ elrendelhet horgászati tilalmat a
horgászversenyek idejére.
18.  A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyéről. 
19. Twisterező vagy gumihalazó horgászat esetén a twister (jig) fej  tömege max.10 g. lehet a vermelő halállomány védelme érdekében. 
20. Horgászat során a csatornaszelvénybe a vizek természetes lefolyását, hínárvágást akadályozó eszközöket (karó, drótháló, zsineg, stb.) elhelyezni tilos.

Kíméleti területek:

Tassi átvágás
Hossza: 2.200 m
Területe: 17,7 ha téli kisvízállásnál, 20 ha a nyári vízállásnál
Koordinátái a kezdőpontban
É-K 47.0039046o és 19.0762782o
EOVy-EOVx 652192,0 m és 184413,5 m
Koordinátái a végpontban:
É-K 46.9996608o és 19.0782094o
EOVy-EOVx 652339,0 m és 18394,8 m

A Tass-i Holtágon (kíméleti terület Tass községtõl Délre körülbelül 3 km-re a 
          jobb parton)  november 15  június 15 között  horgászni tilos!

Bojlis horgászat

Engedélyezett.

Etetési korlátozások

Etetési korlátozások nincsenek.

Csónak használat

Csónakból horgászni és etetni tilos!

Lékhorgászat

Nem engedélyezett.

Pergetés

Engedélyezett.
Twisterező vagy gumihalazó horgászat esetén a twister (jig) fej  tömege max.10 g. lehet a vermelő halállomány védelme érdekében.

Sátorozási lehetőség

Engedélyezett, amennyiben nem esik egyéb helyi tiltás alá.

10másodperc múlva átirányítunk a fizetési felületre.